Využití koncepčních modelů v práci sester v klinickém a komunitním ošetřovatelství

Interdrought2020.com Využití koncepčních modelů v práci sester v klinickém a komunitním ošetřovatelství Image
Hledáte knihu Využití koncepčních modelů v práci sester v klinickém a komunitním ošetřovatelství? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2018 a autorem je Valérie Tóthová? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Monografie je určena sestrám, studentům a všem odborníkům i zájemcům o problematiku koncepčních modelů a jejich aplikací do klinické a komunitní praxe. Měla by pomáhat všem pochopit možnosti využití modelů a teorie v praxi a v neposlední řadě by je měla vést k uvědomění si toho, že využití koncepčního modelu v praxi přispěje ke zvýšení kvality ošetřovatelské péče a tím i k větší spokojenosti pacientů, což by mělo být cílem nás všech.Koncepční modely neslouží pouze pro samotné poskytování péče, ale pomáhají rovněž při odběru ošetřovatelské anamnézy, zhodnocení vlivu kultury, rodiny a komunity ve vztahu k léčbě, problematice zdraví a preventivním aktivitám. Napomáhají překonat možné problémy, které mohou vznikat na podkladě nedorozumění z nepochopení kontextu situace, v níž se pacient nachází. Kontext situace v tomto ohledu nemusí být spojen pouze determinanty, jakými jsou kultura, náboženské vyznání či víra. Může se spojit také k diagnostikovanému onemocnění a problematice s tím spojené.

NÁZEV SOUBORU: Využití koncepčních modelů v práci sester v klinickém a komunitním ošetřovatelství.pdf

AUTOR: Valérie Tóthová

ISBN: 9788074226304

VELIKOST SOUBORU: 8,61 MB

STÁHNOUT ČÍST

Sestry, buďte hrdé na svoji práci! Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. PagesOtherBrandWebsiteNews and media websiteOšetřovatelství.infoVideosVideo ICN k Mezinárodnímu dni sester 2019.

Ošetřovatelství.info | Největší diskusní a informační portál pro nelékařské zdravotnické pracovníky a další profesionály v ošetřovatelství i soc. službách. Nejlepší nástěnky uživatele Ošetřovatelství.info.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY