Využití koncepčních modelů v práci sester v klinickém a komunitním ošetřovatelství

Interdrought2020.com Využití koncepčních modelů v práci sester v klinickém a komunitním ošetřovatelství Image
Trávit čas knihou Využití koncepčních modelů v práci sester v klinickém a komunitním ošetřovatelství! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Využití koncepčních modelů v práci sester v klinickém a komunitním ošetřovatelství a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Monografie je určena sestrám, studentům a všem odborníkům i zájemcům o problematiku koncepčních modelů a jejich aplikací do klinické a komunitní praxe. Měla by pomáhat všem pochopit možnosti využití modelů a teorie v praxi a v neposlední řadě by je měla vést k uvědomění si toho, že využití koncepčního modelu v praxi přispěje ke zvýšení kvality ošetřovatelské péče a tím i k větší spokojenosti pacientů, což by mělo být cílem nás všech.Koncepční modely neslouží pouze pro samotné poskytování péče, ale pomáhají rovněž při odběru ošetřovatelské anamnézy, zhodnocení vlivu kultury, rodiny a komunity ve vztahu k léčbě, problematice zdraví a preventivním aktivitám. Napomáhají překonat možné problémy, které mohou vznikat na podkladě nedorozumění z nepochopení kontextu situace, v níž se pacient nachází. Kontext situace v tomto ohledu nemusí být spojen pouze determinanty, jakými jsou kultura, náboženské vyznání či víra. Může se spojit také k diagnostikovanému onemocnění a problematice s tím spojené.

NÁZEV SOUBORU: Využití koncepčních modelů v práci sester v klinickém a komunitním ošetřovatelství.pdf

AUTOR: Valérie Tóthová

ISBN: 9788074226304

VELIKOST SOUBORU: 5,33 MB

STÁHNOUT ČÍST

● Vede klinickou praxi ● Informuje staniční a vrchní sestru/laborantku ● Průběžně hodnotí ● Vede záznam S rostoucí autonomií sestry v oblasti ošetřovatelského procesu se zvyšuje její odpovědnost a Koncepční modely ošetřovatelství existují od doby, kdy Florence Nightingaleová začala poprvé...

Využití moderní techniky v ošetřovatelství a pečovatelství /. Ludmila Morschlová. Evropský sociální fond. Česká asociace sester.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY