Využití koncepčních modelů v práci sester v klinickém a komunitním ošetřovatelství

Interdrought2020.com Využití koncepčních modelů v práci sester v klinickém a komunitním ošetřovatelství Image
Trávit čas knihou Využití koncepčních modelů v práci sester v klinickém a komunitním ošetřovatelství! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Využití koncepčních modelů v práci sester v klinickém a komunitním ošetřovatelství a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Monografie je určena sestrám, studentům a všem odborníkům i zájemcům o problematiku koncepčních modelů a jejich aplikací do klinické a komunitní praxe. Měla by pomáhat všem pochopit možnosti využití modelů a teorie v praxi a v neposlední řadě by je měla vést k uvědomění si toho, že využití koncepčního modelu v praxi přispěje ke zvýšení kvality ošetřovatelské péče a tím i k větší spokojenosti pacientů, což by mělo být cílem nás všech.Koncepční modely neslouží pouze pro samotné poskytování péče, ale pomáhají rovněž při odběru ošetřovatelské anamnézy, zhodnocení vlivu kultury, rodiny a komunity ve vztahu k léčbě, problematice zdraví a preventivním aktivitám. Napomáhají překonat možné problémy, které mohou vznikat na podkladě nedorozumění z nepochopení kontextu situace, v níž se pacient nachází. Kontext situace v tomto ohledu nemusí být spojen pouze determinanty, jakými jsou kultura, náboženské vyznání či víra. Může se spojit také k diagnostikovanému onemocnění a problematice s tím spojené.

NÁZEV SOUBORU: Využití koncepčních modelů v práci sester v klinickém a komunitním ošetřovatelství.pdf

AUTOR: Valérie Tóthová

ISBN: 9788074226304

VELIKOST SOUBORU: 10,94 MB

STÁHNOUT ČÍST

Ošetřovatelství.info. 55,771 likes · 2,674 talking about this. Ošetřovatelství.info přináší informace o aktuálních problémech a změnách především v...

Slezská vědecká konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí pod názvem Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství IV pořádaná Ústavem ošetřovatelství FVP v Opavě, Slezské univerzity v Opavě. Přestože konference probíhala v květnovém týdnu...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY