Marketing ve farmacii

Interdrought2020.com Marketing ve farmacii Image
Trávit čas knihou Marketing ve farmacii! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Marketing ve farmacii a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Na českém trhu jde o první publikaci, která se snaží zachytit a popsat součásti marketingového mixu se zaměřením na místní farmaceutický trh. V mnoha směrech však nabízí pohled na vývoj a trendy v evropské, resp. světové farmacii, které nás bezprostředně ovlivňují. Autoři se v jednotlivých částech knihy cíleně zaměřují na jednotlivé proměnné marketingového mixu: produkt, cenu, distribuci a podporu prodeje, promítají je do specifického prostředí farmaceutického trhu, včetně mnoha příkladů z reálného života. V neposlední řadě kniha uvádí regulační mechanizmy platné na území ČR a přináší nejaktuálnější údaje z českého a zahraničního trhu. Z obsahu:MARKETING LÉČIVVznik a vývoj farmaceutického průmysluCesta léčiva na trhFarmakovigilance, hlášení nežádoucích účinků léčivKlíčová role farmaceutického marketinguCenaPodpora produktu, marketingová komunikace a reklamaDistribuce...

NÁZEV SOUBORU: Marketing ve farmacii.pdf

AUTOR: Peter Balog

ISBN: 8024708302

VELIKOST SOUBORU: 5,83 MB

STÁHNOUT ČÍST

Teoretická část práce definuje marketing obecně. Dále se zabývá objasněním marketingu ve farmacii a jeho specifik. Popisuje marketingový a komunikační mix ve farmacii, věnuje se také marketingovému výzkumu a jednotlivým metodám, které budou následně využity v práci.

•Nedůvěra ve firmách Digitální komunikace pro farmacii 4 2 •Edukace pacientů - Awareness •Edukace odborníků •Učit, jak se pacienti vyrovnávají s nemocí •Podpora komunity •Růst prodejů produktů •Obchodní kampaně •Zlepšení vnímání tématu veřejnosti •Nárůst úspěchu •Naslouchat co lidé chtějí Cíle ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY