Zvláštní soudní řízení

Interdrought2020.com Zvláštní soudní řízení Image
Zvláštní soudní řízení je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Kristýna Spurná. Přečtěte si s námi knihu Zvláštní soudní řízení na interdrought2020.com
Jak samy autorky v úvodu publikace uvádějí, bylo jejich cílem podat komplexní a ucelený výklad o zvláštních řízeních soudních upravených zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, jehož účinnost je shodná s účinností nového občanského zákoníku. Recenzent může s potěšením konstatovat, že se autorkám vytyčený cíl podařilo velmi zdařile naplnit. Problematika zvláštních řízení soudních je dnes upravena novým právním předpisem, který si vyžaduje i zpracování z hlediska studijního a výkladového. Na tuto situaci autorky reagovaly a vyšly vstříc čtenáři tím, že svůj výklad stručně doplnily o hmotněprávní úpravu v občanském zákoníku, která je nová, a je proto nejenom vhodné, ale i potřebné spojit výklad hmotněprávního základu v občanském zákoníku s novou procesní úpravou. V tomto ohledu jde o jednu z předností této učební pomůcky, kterou by oponent rád vyzdvihl, neboť pomáhá čtenáři lépe pochopit předkládanou problematiku civilního nesporného řízení v souvislostech s občanským zákoníkem.

NÁZEV SOUBORU: Zvláštní soudní řízení.pdf

AUTOR: Kristýna Spurná

ISBN: 9788074786839

VELIKOST SOUBORU: 9,30 MB

STÁHNOUT ČÍST

Insolvenční řízení je obecně jakékoliv zvláštní soudní řízení, jehož předmětem je projednání úpadku a jeho řízení. V ČR se pojmem insolvenční řízení rozumí v současnosti řízení podle insolvenčního zákona. Insolvenční řízení se v zásadě skládá z několika fází. První fází je zahájení insolvenčního řízení a podání insolvenčního návrhu.

Pravidla řízení před jednotlivými obecnými soudy jsou v ČR tradičně kodifikována ve zvláštních procesních kodexech označovaných jako soudní řády; pro vnitřní chod obecných soudů mají význam též jejich jednací a kancelářské a spisové řády. Ústavní soud má s ohledem na svoji funkci zvláštní postavení a v ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY