Zvláštní soudní řízení

Interdrought2020.com Zvláštní soudní řízení Image
Trávit čas knihou Zvláštní soudní řízení! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Zvláštní soudní řízení a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Jak samy autorky v úvodu publikace uvádějí, bylo jejich cílem podat komplexní a ucelený výklad o zvláštních řízeních soudních upravených zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, jehož účinnost je shodná s účinností nového občanského zákoníku. Recenzent může s potěšením konstatovat, že se autorkám vytyčený cíl podařilo velmi zdařile naplnit. Problematika zvláštních řízení soudních je dnes upravena novým právním předpisem, který si vyžaduje i zpracování z hlediska studijního a výkladového. Na tuto situaci autorky reagovaly a vyšly vstříc čtenáři tím, že svůj výklad stručně doplnily o hmotněprávní úpravu v občanském zákoníku, která je nová, a je proto nejenom vhodné, ale i potřebné spojit výklad hmotněprávního základu v občanském zákoníku s novou procesní úpravou. V tomto ohledu jde o jednu z předností této učební pomůcky, kterou by oponent rád vyzdvihl, neboť pomáhá čtenáři lépe pochopit předkládanou problematiku civilního nesporného řízení v souvislostech s občanským zákoníkem.

NÁZEV SOUBORU: Zvláštní soudní řízení.pdf

AUTOR: Kristýna Spurná

ISBN: 9788074786839

VELIKOST SOUBORU: 9,25 MB

STÁHNOUT ČÍST

Všechny informace o produktu Kniha Zvláštní řízení soudní, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Zvláštní řízení soudní.

Zvláštní řízení soudní je institut, představující druh civilního procesu, vykazující odchylky od obecné úpravy občanských řízení sporných. Zvláštní řízení soudní jsou upravena zejména zákonem o zvláštních řízeních soudních. Tento zákon obsahuje výjimky z obecné procesní úpravy a výčet a úpravu ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY