Akutní stavy v urologii

Interdrought2020.com Akutní stavy v urologii Image
Trávit čas knihou Akutní stavy v urologii! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Akutní stavy v urologii a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Akutní stavy v urologii charakterizujeme jako situace vyžadující akutní diagnostiku a léčbu. Zbytečné odkládání a nezajištění adekvátní péče může totiž vést k výraznému zhoršení stavu či k trvalým následkům, nebo dokonce k úmrtí nemocného. V současnosti se s akutními situacemi urologického charakteru v rutinní praxi setkává téměř každý klinik. Důvodů je celá řada. Mezi nejvýznamnější patří jednak prodlužující se věk a jednak rozšiřující se možnosti lékařské péče, kterou je často nutné využít právě u seniorů. Zřejmým důvodem je rovněž narůstající incidence prakticky všech již tak velmi častých urologických onemocnění, zejména urologických malignit (karcinomu močového měchýře, prostaty a ledviny).U akutních stavů v urologii je velmi důležité, aby již od samého počátku bylo posouzení a zvládnutí situace adekvátní, což klade důraz na dobrou spolupráci praktického lékaře, lékaře rychlé záchranné služby či pohotovosti, internisty, radiodiagnostika, chirurga a urologa.

NÁZEV SOUBORU: Akutní stavy v urologii.pdf

AUTOR: Petr Klézl

ISBN: 9788074922541

VELIKOST SOUBORU: 4,57 MB

STÁHNOUT ČÍST

Akutní stavy v urologii. MOČOVÁ RETENCE. stav, kdy pacient není schopen vyprázdnit plný močový měchýř. zástava močení vedoucí k přeplnění močového měchýře a překapávání moče. etiologie- infravezikální OBSTRUKCE-mechanická. funkční. BHP, karcinom prostaty. striktura uretry. cystolitiáza. akutní zánět DMC ...

Akutní stavy v nefrologii . Akutními stavy v nefrologii rozumíme situace, kdy je třeba urgentní diagnózy a bezprostředního léčebného postupu k zabránění poškození ledvin a urogenitálního traktu a v řadě případů i celého organismu.Autor v publikaci určené klinickým i praktickým lékařům podává ucelený přehled akutních stavů v nefrologii z hlediska etiologie a ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY