Verejná správa 4/2010

Interdrought2020.com Verejná správa 4/2010 Image
Verejná správa 4/2010 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Verejná správa 4/2010 na interdrought2020.com
* Zákon o štátnej službe colníkov* Poukázanie 2 % zo zaplatenej dane* Daň z nehnuteľností vyrubená obcami* Zamestnanci a výkon práce vo verejnom záujme* Obecná polícia - ochranca majetku a verejného poriadku* Aktuálne problémy materských škôl* Reforma daňovej a colnej správy* Vznik a zmena štátnozamestnaneckého pomeru* Spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka

NÁZEV SOUBORU: Verejná správa 4/2010.pdf

AUTOR: none

ISBN: 0

VELIKOST SOUBORU: 9,66 MB

STÁHNOUT ČÍST

4. 2010, sp. zn. 21 Cdo 2243/2009 opětovně vyjádřil k problematice hromadného propouštění a s tím související příslušnosti úřadu práce. Znovu tak potvrdil své již dříve vyjádřené stanovisko k této otázce[1].

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - sekcia Verejná správa. OBSAH. OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 25. mája 2010 o vydaní smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.SVS-232002-2010/12846 zo 17. mája 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY