Kazuistiky z molekulární genetiky

Interdrought2020.com Kazuistiky z molekulární genetiky Image
Kazuistiky z molekulární genetiky je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor hlavní autoři a pořadatelé. Přečtěte si s námi knihu Kazuistiky z molekulární genetiky na interdrought2020.com
Obsáhlý soubor 70 kazuistik dětských pacientů s monogenními onemocněními, na němž se podílel více než stočlenný autorský kolektiv odborníků z České republiky i ze zahraničí, obsahuje ty nejzajímavější případy z jejich klinické praxe. Autoři se soustředili jak na nejčastější choroby, tak i na onemocnění vzácná, ale z různých pohledů důležitá (buď z etnického hlediska, nebo z hlediska modelových patogenetických aspektů). Sborník je rozčleněn do 15 okruhů, týkajících se jednotlivých onemocnění (hyperglykémie, malý vzrůst, hemostáza, hypertenze, obezita, bolesti břicha, plicní onemocnění, poruchy sluchu, štítná žláza, nadledviny, lipidy, kriticky nemocný novorozenec, neurogenetická onemocnění, vývojové anomálie, srdeční vady), a doplněn bohatou fotodokumentací. Autoři kazuistik uvedené příběhy se svými pacienty osobně prožili; jsou mezi nimi příběhy smutné i příběhy se šťastným koncem, všechny ale přispěly k poznání a poučení.

NÁZEV SOUBORU: Kazuistiky z molekulární genetiky.pdf

AUTOR: hlavní autoři a pořadatelé

ISBN: 8072624180

VELIKOST SOUBORU: 8,97 MB

STÁHNOUT ČÍST

Zadání 1: Máte zadaný úsek vlákna mRNA. Proveďte translaci a zapište vzniklou sekvenci aminokyselin. 5' G A A A C C C U U 3' Řešení: Teorie je uvedena především v kapitole Translace.. Translace probíhá na ribozomech, kde je matrice (vlákno mRNA) čtena ve směru 5' → 3'.Bylo zjištěno že genetický kód je tripletový, což znamená, že o zařazení jedné konkrétní ...

Laboratoř molekulární biologie a genetiky se zabývá specializovanou diagnostikou na úrovni nukleových kyselin a cytogenetickou analýzou. Jedná se o multioborovou laboratoř, která provádí analýzu vzorků pro většinu pracovišť nemocnice i pro spádovou oblast Jihočeského kraje.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY