Ischemické cévní mozkové příhody

Interdrought2020.com Ischemické cévní mozkové příhody Image
Ischemické cévní mozkové příhody je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Roman Herzig. Přečtěte si s námi knihu Ischemické cévní mozkové příhody na interdrought2020.com
Druhé rozšířené a aktualizované vydání úspěšné knihy našeho předního neurologa. První vydání z roku 2008 se setkalo s velkým ohlasem jak mezi neurology, tak internisty a dalšími odbornostmi, zejména důrazem na opuštění terapeutického nihilismu a na aktivní přístup k nemocným s CMP. Za uplynulých 5 let se celá oblast terapie CPM ještě značně posunula kupředu, a to jak technicky, tak zejména i z hlediska vývoje nových – a to i principiálně inovativních – farmak. Dnes víme, že následky CMP, i její mortalitu, můžeme snížit na hodnoty, které by se zdály před 10 lety utopií. K tomu, aby tento optimistický výhled byl reálný, je však třeba, aby moderní znalosti pronikly do podstatně širšího okruhu lékařů. Věříme, že k tomu druhé vydání této knihy přispěje.

NÁZEV SOUBORU: Ischemické cévní mozkové příhody.pdf

AUTOR: Roman Herzig

ISBN: 9788073453732

VELIKOST SOUBORU: 2,67 MB

STÁHNOUT ČÍST

Cévní mozková příhoda (CMP, též ictus, iktus, mozková mrtvice nebo mozkový infarkt) je náhle se rozvíjející postižení určitého okrsku mozkové tkáně vzniklé poruchou jejího prokrvení.K této poruše může dojít buď na podkladě uzávěru mozkové tepny (tzv. ischemická CMP), nebo na podkladě krvácení z mozkové cévy (tzv. hemoragická CMP).

V článku ukážeme, že nová antikogulancia - dabigatran, rivaroxaban a apixaban - představují přelom v prevenci ischemických cévních mozkových příhod s fibrilací síní, a hlavně že pacienti s ischemickou cévní mozkovou příhodou mají stejný prospěch z prevence jako pacienti bez ischemické cévní mozkové příhody.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY