Transkutánní cholangioskopie / Transcutaneous Cholangioscopy

Interdrought2020.com Transkutánní cholangioskopie / Transcutaneous Cholangioscopy Image
Transkutánní cholangioskopie / Transcutaneous Cholangioscopy je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jiří Černoch. Přečtěte si s námi knihu Transkutánní cholangioskopie / Transcutaneous Cholangioscopy na interdrought2020.com
Publikace podává přehled o historii, technice, indikacích a komplikacích metod perkutánní transhepatální cholangiografie (PTC), perkutánní transhepatální drenáže (PTD) a transkutánní cholangioskopie (TCH) a představuje zužitkování bohatých praktických zkušeností autora s 3000 PTC a PTD a 1000 TCH. Obrázky s popisky, doplněné velkým počtem kazuistik, demonstrují příklady obou invazivních radiodiagnostických metod (PTC a PTD) a endoskopické metody (TCH). Byl vytvořen atlas typických nálezů. Pro lepší přehlednost a větší výpovědní hodnotu jsou obrázky v textu černobílé, na přiloženém CD pak barevné. Monografie slouží jako výukový materiál jak pro studenty medicíny, tak především pro graduované odborníky po atestaci v intervenční radiodiagnostice, gastroenterologii, interně, chirurgii a dalších oborech. Vzhledem k prioritě tématu ve světovém měřítku je publikace doplněna anglickým popisem všech obrázků a obsáhlým anglickým souhrnem.

NÁZEV SOUBORU: Transkutánní cholangioskopie / Transcutaneous Cholangioscopy.pdf

AUTOR: Jiří Černoch

ISBN: 9788024612775

VELIKOST SOUBORU: 2,36 MB

STÁHNOUT ČÍST

http://abcknihy.sk/kniha/98001/robotika hourly 1.0 http://abcknihy.sk/kniha/98002/cchi-kung-letajici-jerab hourly 1.0 http://abcknihy.sk/kniha/98003/obecna-a-klinicka ...

Transkutánní cholangioskopie.Transcutaneous Cholangioscopy Praha,Karolinum 2008,broÏ., 400 str.,1.vydání,350 Kã âesko-anglická publikace podává pfiehled o historii, tech-nice, indikacích a komplikacích metod perkutánní transhepatální cholangiografie, perkutánní transhepatální drenáÏe a transkutánní cholangioskopie a ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY