Pokračovanie rodu

Interdrought2020.com Pokračovanie rodu Image
Trávit čas knihou Pokračovanie rodu! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Pokračovanie rodu a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Cieľom publikácie je prezentovať význam využiteľnosti pôvodných objektov ľudovej architektúry v súčasnosti. V knihe sú uvedené modelové riešenia využitia pôvodných objektov ľudovej architektúry s úpravami, ktoré vyvolali dobe zodpovedajúce potreby. Autor prezentuje životaschopnosť zachovaných objektov, ich konštrukčné riešenia, materiál, príklady úprav objektov. Poukazuje na nové konštrukčné riešenia a nové materiály pri úprave objektov. Publikácia je konštruktívnou odozvou na prejavy nekvalifikovaného prístupu k obnove chalúp a súčasne impulzom k prežitiu pôvodnej architektúry.

NÁZEV SOUBORU: Pokračovanie rodu.pdf

AUTOR: Igor Krpelán

ISBN: 0

VELIKOST SOUBORU: 4,51 MB

STÁHNOUT ČÍST

Tie ich po strastiplnej ceste doviezli do novej vlasti - Itálie, kde mal jeho otec podľa príkazu bohov založiť nové mesto a zabezpečiť tak pokračovanie rodu. Cestou sa Aineias so svojimi druhmi zastavil v Kartágu kde vládla kráľovná Dídó. Od prvého okamihu si Askania obľúbila a často ho brávala na kolená a hrala sa s ním.

Svoje viac ako 30-ročné poznatky zhrnul v knižke pod výstižným názvom „Zachovanie a pokračovanie rodu", v ktorej nielen oboznamuje čitateľov s tradičnými formami ľudovej architektúry, ale aj so stavebnými princípmi starých majstrov, ktorí svoje zručnosti dedili z pokolenia na pokolenie.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY