Zopakuj si slovenčinu 7

Interdrought2020.com Zopakuj si slovenčinu 7 Image
Trávit čas knihou Zopakuj si slovenčinu 7! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Zopakuj si slovenčinu 7 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Testy na opakovanie učiva zo slovenského jazyka a literatúry pre 7. ročník základnej školy na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva zo slovenského jazyka a literatúry.Ide o jedinečný a všestranný pracovný zošit určený žiakom 7. ročníka na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva zo slovenského jazyka a literatúry.Prináša testy zamerané na jednotlivé učivá (podstatné mená, vybrané slová, číslovky, slovesá, zámená a pod.), ale takisto aj tzv. zmiešané testy, ktoré umožňujú overiť si znalosti z učiva celého 7. ročníka základnej školy.Pracovný zošit Zopakuj si slovenčinu 7: kvalitný učebný materiál na zopakovanie si učiva zo slovenského jazyka a literatúry, odborne zostavená zbierka testov, ktorá učiteľom aj rodičom ušetrí mnoho starostí a času pri hľadaní plnohodnotných materiálov na opakovanie učiva zo SJL, v jednom pracovnom zošite nájdete profesionálne vypracované testy na opakovanie učiva z jednotlivých tematických celkov zo SJL.Testy sú vypracované podľa inovovaného ŠVP.Pracovný zošit Zopakuj si slovenčinu 7 je určený na: overenie úrovne poznatkov zo SJL získaných v 7. ročníku ZŠ,precvičenie čítania s porozumením,zdokonalenie pravopisných schopností,zdokonalenie čitateľskej gramotnosti (vyhľadanie a interpretácia informácií a poznatkov),rozvíjanie komunikačnej gramotnosti v písanej forme.V pracovnom zošite sú použité typy úloh:s výberom jednej odpovede z možností A, B, C, D,s krátkou odpoveďou.V pracovných zošitoch Zopakuj si slovenčinu je aj stručné zhrnutie učiva zo slovenského jazyka a literatúry pre daný ročník a kľúč správnych odpovedí.

NÁZEV SOUBORU: Zopakuj si slovenčinu 7.pdf

AUTOR: Mária Mydlová

ISBN: 9788081403248

VELIKOST SOUBORU: 2,25 MB

STÁHNOUT ČÍST

Srovnání cen Zopakuj si slovenčinu 7 - Bednáriková Libuša, Bartošová Zuzana. Nejlevnější e-shop patro.cz. Cena 223 Kč! Zboží za akční ceny, slevy. Nakupuj levně.

Srovnání cen Zopakuj si slovenčinu 7 - Bednáriková Libuša, Bartošová Zuzana. Nejlevnější e-shop patro.cz. Cena 223 Kč! Zboží za akční ceny, slevy. Nakupuj levně.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY