Co byla normalizace?

Interdrought2020.com Co byla normalizace? Image
Trávit čas knihou Co byla normalizace?! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Co byla normalizace? a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Stejně jako Lipany nebo Bílá hora nebyla ani tzv. normalizace jen temnou skvrnou na našich dějinách. Chceme-li na toto historické období pohlédnout bez předsudků, musíme obrátit pozornost od samotné represe ke společenským silám, které diktaturu držely pohromadě. Jen tak pochopíme trvání systému založeného na „klidu na práci“ i důvody, proč se koncem osmdesátých let tak snadno zhroutil.Soubor studií Co byla normalizace? se snaží vylíčit pozdně socialistickou společnost v její rozmanitosti, neomezuje se jen na politické špičky nebo opozici. Autoři zachycují pestrou škálu postojů, které se vzpírají jednoznačnému dělení na viníky a oběti. Diktatura podle nich nebyla jen výsledkem vnější mocenské svévole, nýbrž opírala se i o určitý vnitřní konsenzus. Důrazem na sociální rozměr moci zpochybňují takový výklad, který komunistický režim chápe jako odchylku od domněle přirozeného vývoje našich dějin a tím zbavuje společnost odpovědnosti za to, co se stalo.

NÁZEV SOUBORU: Co byla normalizace?.pdf

AUTOR: Michal Pullmann

ISBN: 9788074225604

VELIKOST SOUBORU: 3,36 MB

STÁHNOUT ČÍST

Jejich titul Co byla normalizace? (NLN, ÚSTR 2017) je výběrem textů, z podstatné části publicistických, které autoři k tématu napsali v rozmezí let 2007 až 2015. Kniha je pro další badatelský komfort opatřena i poznámkovým aparátem, bibliografií a rejstříkem.

Filmové obrazy „normalizace" — 212 „Poté, co jsem narazila na omezenost archivů ústředního výboru KSČ, začala jsem se vyptávat, ... (co to byla „norma-lizace" a co znamená pro dnešní společnost), můžeme samozřejmě přidávat i další témata.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY