Management podpůrných procesů

Interdrought2020.com Management podpůrných procesů Image
Trávit čas knihou Management podpůrných procesů! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Management podpůrných procesů a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Druhé, výrazně rozšířené a upravené vydání knihy se komplexně zabývá procesem řízení podpůrných činností – Facility managementem. Deset kapitol se komplexně zabývá celou problematikou FM. Z obsahu: Osobnost facility manažera; Technicko-ekonomické aspekty správy majetku; Softwarová podpora, CAFM systém; Inteligentní budovy; Krizový management a FM; Dopravní služby z pohledu FM atd.

NÁZEV SOUBORU: Management podpůrných procesů.pdf

AUTOR: František Kuda

ISBN: 9788074310461

VELIKOST SOUBORU: 9,55 MB

STÁHNOUT ČÍST

Facility Management je moderním oborem, který ve vyspělých zemích začíná významně vstupovat do systémů řízení středních a velkých společností. Předmětem Facility Managementu je řízení podpůrných procesů.

Facility Management je moderním oborem, který ve vyspělých zemích začíná významně vstupovat do systémů řízení středních a velkých společností. Předmětem Faci

SOUVISEJÍCÍ KNIHY