Competitive Intelligence

Interdrought2020.com Competitive Intelligence Image
Hledáte knihu Competitive Intelligence? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2013 a autorem je Zdeněk Molnár? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Kniha je první česky psanou monografií, která je věnována poměrně novému pojmu, jenž se v češtině někdy označuje jako konkurenční zpravodajství a který vznikl v USA až koncem sedmdesátých let minulého století. Účelem knihy je proto především podat čtenářům ucelený a zevrubný přehled o tom co je a co není Competitive Intelligence a inspirovat a motivovat je k tomu, aby metody a postupy Competitive Intelligence nejen dále studovali, ale především využívali. Publikace ukazuje, jak systematickou realizací tzv. "zpravodajského cyklu" může být dosaženo hlavního cíle Competitive Intelligence, tj. zvýšení a udržení konkurenceschopnosti organizace a snížení rizika porážky v konkurenčním boji.Kniha je členěna celkem do deseti kapitol a čtyř případových studií a nabízí bohatou bibliografii vhodnou pro další studium. Vedle popisu vlastních metod a postupů Competitive Intelligence najde čtenář v knize obsáhlý přehled internetových informačních zdrojů, včetně sociálních sítí, využitelných pro řešení úloh Competitive Intelligence a je seznámen s důležitou úlohou tzv, "informačního průmyslu". Kniha je určena široké odborné veřejnosti, zejména však všem manažerům, kteří jsou zodpovědní za strategický rozvoj firem a organizací, pracovníkům informatických útvarů a studentům vysokých škole ekonomicko - manažerského nebo informatického zaměření.

NÁZEV SOUBORU: Competitive Intelligence.pdf

AUTOR: Zdeněk Molnár

ISBN: 9788024519081

VELIKOST SOUBORU: 10,57 MB

STÁHNOUT ČÍST

Competitive Intelligence Definition: In business parlance, competitive intelligence can be understood as the process of identifying, gathering, evaluating and disseminating, information concerning competitor's strengths and weaknesses, products, and customers, which a firm requires for strategic decision making.In other words, it is a legal and ethical practice that helps in improving the ...

For those who are yet to harness the power of competitor analysis or competitive intelligence to get that edge, read this article to know about these aspects: 1) what is competitor analysis, 2) difference between competitor analysis and competitive intelligence, 3) three approaches of competitive intelligence, 4) cycle of competitive intelligence, and 5) examples of competitive intelligence ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY