Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem

Interdrought2020.com Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem Image
Trávit čas knihou Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Publikace přináší unikátní rozbor klíčových aspektů mezinárodního soukromého pojistného práva. Kniha je primárně zaměřena na pojištění podnikatelů, reflektuje však i specifika mezinárodních smluvních pojistných poměrů, které vznikají mezi podnikatelem a spotřebitelem.Monografie obsahuje kromě analýzy teoretických aspektů zkoumané problematiky i řešení otázek, které vznikají v právní praxi v rámci mezinárodního hospodářského styku. Význam mezinárodní právní úpravy pojištění demonstruje autor na recentní judikatuře Soudního dvora Evropské unie a vnitrostátních soudů.Dále autor věnuje pozornost Zásadám evropského smluvního pojišťovacího práva z roku 2016, INCOTERMS 2010 (2020) a Institute Cargo Clauses 2009.Samostatná kapitola je věnována pojištění kybernetické bezpečnosti, které je mimo jiné jedním ze způsobů přesunu podnikatelského rizika spojeného s kybernetickými útoky na pojišťovny.

NÁZEV SOUBORU: Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem.pdf

AUTOR: Petr Dobiáš

ISBN: 9788075023483

VELIKOST SOUBORU: 9,65 MB

STÁHNOUT ČÍST

Příručka umožňuje čtenáři aplikovat teoretické vědomosti z mezinárodního práva soukromého na praktické situace. Sbírka obsahuje sedm příkladů, které vycházejí z vnitrostátní úpravy, unijních předpisů (např.

Kniha: Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem Autor: Petr Dobiáš - Publikace přináší unikátní rozbor klíčových aspektů mezinárodního soukromého pojistného práva.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY