Estetické prednášky II.

Interdrought2020.com Estetické prednášky II. Image
Estetické prednášky II. je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jan Mukařovský. Přečtěte si s námi knihu Estetické prednášky II. na interdrought2020.com
Druhý svazek Estetických přednášek Jana Mukařovského zahrnuje tři autorovy uměnovědné přednášky z třicátých let 20. století, které byly dosud otištěny pouze časopisecky.První z nich, raná univerzitní přednáška „Úvod do estetiky“ (1931-1932), dokládá, jak bezpečně Mukařovský nalézal svou vlastní cestu od podnětů ruského formalismu ke strukturnímu pojetí uměleckého díla. V přednášce „K sémantice lyriky“ (1931-1932) je usoustavněn pohled na lyriku jako básnický druh, v němž spolu s aktualizací jazykových prvků vystupuje do popředí důležitost rytmu a sémantiky. V přednášce „Estetika výtvarného umění. Malířství“ (1938-1939) Mukařovský shrnul a na příkladech malířských výtvorů představil (byť často jen ve stručném náznaku) svůj přístup k uměleckému dílu a k možnostem jeho rozboru. Nad malířským dílem vystoupilo ještě nápadněji, co pro něj znamenal pojem „význam“, co měl na mysli, když ve své estetické přednášce o malířství opakovaně tvrdil, že i téma je význam.Publikace vychází ze starších edic přednášek Jana Mukařovského, které připravili Miroslav Procházka, Ludmila Lantová a Karel Srp. Komentář „Několik poznámek k nevydaným přednáškám Jana Mukařovského“ napsal Karel Srp. Autorem doslovu k celé knize je Milan Jankovič.

NÁZEV SOUBORU: Estetické prednášky II..pdf

AUTOR: Jan Mukařovský

ISBN: 9788085778946

VELIKOST SOUBORU: 7,90 MB

STÁHNOUT ČÍST

Leges Obrana politiky II.: Přednášky z let 1994-2018 (978-80-7502-311-7) Autor, významný český politik a politolog, přednáší od roku 1994 na pražské právnické fakultě o historických souvislostech konkrétních politických jevů a ovšem také o tom, co zakusil ve skutečné politice - na vrcholech moci výkonné a pak i zákonodárné.

Prednášky (1632) Študentské seminárky (2638) Ťaháky, štátnicové otázky, maturita (1017) Diplomové, bakalárske práce a iné (1585) Celkom prednášok: (1632) Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí Prihlásenie Prihlásenie Registrácia Pridaj svoju prácu

SOUVISEJÍCÍ KNIHY