Rozpočetnictví a vnitropodnikové plánování

Interdrought2020.com Rozpočetnictví a vnitropodnikové plánování Image
Rozpočetnictví a vnitropodnikové plánování je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jiří Vysušil. Přečtěte si s námi knihu Rozpočetnictví a vnitropodnikové plánování na interdrought2020.com
Základ pro vznik a nutnost rozpočetnictví je skutečnost, že v podniku dochází v podniku dochází v určitém okamžiku k odtržení hodnotového obrazu výrobního procesu od jeho hmotně energického základu. Při nákupu a spotřebě materiálů, nakupovaných dílců či polotovarů a energií je hodnotový obraz těchto jevů určitou dobu shodný s obrazem hmotně-energetickým. Ale velmi brzy začne hodnotový obraz výroby žít svůj vlastní samostatný život - dochází k odtržení obou aspektů výroby od sebe. Toto abstraktní vyjadřování se dá velmi dobře převést do řeči podnikové ekonomiky. Typickým příkladem odtržení je vznik a samostatný vývoj různých typů režií: režie zásobovací, režie výrobní, režie správní, režie odchytová. Všechny tyto režie musí s nakonec zase připojit k hodnotně-energetickému základu výroby, neboť nejen přímé, ale i režijní náklady musí být uhrazeny odběrateli.

NÁZEV SOUBORU: Rozpočetnictví a vnitropodnikové plánování.pdf

AUTOR: Jiří Vysušil

ISBN: 807259012X

VELIKOST SOUBORU: 8,30 MB

STÁHNOUT ČÍST

Integrace podnikových informačních soustav v oblasti nákladů - rozpočetnictví, předběžné kalkulace, účetnictví, výsledná kalkulace. Soustava ukazatelů produkce v podniku a vnitropodnikové sféře. Převodní vztahy mezi kalkulačním a druhovým členěním nákladů, útvarové a výkonové hledisko řízení, inverzní ...

Základ pro vznik a nutnost rozpočetnictví je skutečnost, že v podniku dochází v podniku dochází v určitém okamžiku k odtržení hodnotového obrazu výrobního procesu od jeho hmotně energického základu. Při nákupu a spotřebě materiálů, nakupovaných dílců či polotovarů a energií je hodnotový obraz těchto jevů určitou dobu shodný s obrazem hmotně-energetickým.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY