Materiálne jadro ústavy Slovenskej republiky

Interdrought2020.com Materiálne jadro ústavy Slovenskej republiky Image
Materiálne jadro ústavy Slovenskej republiky je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Boris Balog. Přečtěte si s námi knihu Materiálne jadro ústavy Slovenskej republiky na interdrought2020.com
Vzhľadom na to, že k tejto problematike doteraz v čisto slovenských podmienkach nevyšla žiadna špeciálna publikácia (ťažisko je zatiaľ v časopiseckej a len čiastočne v učebnicovej podobe), zodpovedá tomu aj výber literatúry a musí sa zdôrazniť, že ide v zásade o „beh po zelenej lúke“, čo výrazne zvyšuje hodnotu predmetnej monografie.V predloženej monografii sa autor pokúša obhájiť nielen myšlienku, že slovenská ústava má svoj základ, má svoj koreň, ktorý predstavuje jej materiálne jadro, ale tiež, že toto materiálne jadro nie je bezvýznamné, resp. bezpredmetné, ale že má svoju funkciu v tom, že chráni ústavný systém a ústavu pred svojvoľným konaním ústavných orgánov. Nie je určená len študentom práva, ale širokej právnickej obci a každému, kto si chce túto problematiku bližšie ozrejmiť.

NÁZEV SOUBORU: Materiálne jadro ústavy Slovenskej republiky.pdf

AUTOR: Boris Balog

ISBN: 9788081550324

VELIKOST SOUBORU: 2,41 MB

STÁHNOUT ČÍST

Materiálne jadro ústavy Slovenskej republiky a jeho ochrana. Boris Balog. Eurokódex , 2014

Materiálne jadro Ústavy Slovenskej republiky Jadro, okrem iných možných významov, predstavuje podstatnú, základnú zložku niečoho, je to podstata, základ, koreň. Monografia skúma existenciu jadra v ústave všeobecne a osobitne v dokumente, ktorý vytvára základ slovenskej spoločnosti a slovenskej štátnosti - v Ústave ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY