Dějiny krásy

Interdrought2020.com Dějiny krásy Image
Trávit čas knihou Dějiny krásy! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Dějiny krásy a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Na stránkách této knihy najdeme obrazy mistrovských děl všech dob, nejedná se však o dějiny umění, jak je obvykle chápeme. Ilustrace i rozsáhlá antologie textů mají čtenáři přiblížit rozmanité představy o kráse, jak se projevovaly od dob starého Řecka až dodnes. Dozvíme se, jak různě byla pojímána krása přírody, květin, zvířat, lidského těla, nebeských těles, matematických vztahů, světla, drahokamů, Boha i ďábla. Třebaže se dochovaly jen texty filozofů, spisovatelů, vědců, mystiků či teologů a svědectví umělců, na základě těchto dokumentů si lze učinit představu, jak vnímali krásu běžní lidé i páriové všech dob.

NÁZEV SOUBORU: Dějiny krásy.pdf

AUTOR: Umberto Eco

ISBN: 807206777

VELIKOST SOUBORU: 5,13 MB

STÁHNOUT ČÍST

Dějiny krásy.Edited by Umberto Eco, Translated by Gabriela Chalupská. Vyd. 1. Praha: Argo, 2005. 439 s. ISBN 8072036777. Další formáty: BibTeX LaTeX RIS

Dějiny krásy se pro mě staly jakousi odkládací knihou, do které jsem nakoukl tehdy, když nic jiného nebylo po ruce a na ostatní věci nebyla chuť. To nemyslím nijak negativně, ono tomu napomáhá samotné členění publikace do kapitol a podkapitol, které přímo vybízí segmentovat četbu na menší části a tím si jí ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY