Dějiny krásy

Interdrought2020.com Dějiny krásy Image
Dějiny krásy je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Umberto Eco. Přečtěte si s námi knihu Dějiny krásy na interdrought2020.com
Na stránkách této knihy najdeme obrazy mistrovských děl všech dob, nejedná se však o dějiny umění, jak je obvykle chápeme. Ilustrace i rozsáhlá antologie textů mají čtenáři přiblížit rozmanité představy o kráse, jak se projevovaly od dob starého Řecka až dodnes. Dozvíme se, jak různě byla pojímána krása přírody, květin, zvířat, lidského těla, nebeských těles, matematických vztahů, světla, drahokamů, Boha i ďábla. Třebaže se dochovaly jen texty filozofů, spisovatelů, vědců, mystiků či teologů a svědectví umělců, na základě těchto dokumentů si lze učinit představu, jak vnímali krásu běžní lidé i páriové všech dob.

NÁZEV SOUBORU: Dějiny krásy.pdf

AUTOR: Umberto Eco

ISBN: 807206777

VELIKOST SOUBORU: 1,82 MB

STÁHNOUT ČÍST

Dějiny krásy - Umberto Eco. Na stránkách této knihy najdeme obrazy mistrovských děl všech dob, nejedná se však o dějiny umění, jak je obvykle chápeme....

Dějiny krásy Na stránkách této knihy najdeme obrazy mistrovských děl všech dob, nejedná se však o dějiny umění, jak je obvykle chápeme. Ilustrace i rozsáhlá antologie textů mají čtenáři přiblížit rozmanité představy o kráse, jak se projevovaly od dob starého Řecka až dodnes.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY