Exekuční řízení

Interdrought2020.com Exekuční řízení Image
Trávit čas knihou Exekuční řízení! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Exekuční řízení a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Publikace se zabývá exekučním řízením krůček po krůčku. V prvé řadě se zabývá vývojem exekučního řízení, způsoby, kterými se exekuce provádějí, jejím průběhem a dalšími aspekty exekučního řízení.

NÁZEV SOUBORU: Exekuční řízení.pdf

AUTOR: Ilona Schelleová

ISBN: 8086861465

VELIKOST SOUBORU: 9,80 MB

STÁHNOUT ČÍST

Exekuční řízení § 35 (1) Exekuční řízení se zahajuje na návrh. (2) Exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy exekuční návrh došel exekutorovi. (3) Exekutor může začít zjišťovat a zajišťovat majetek povinného nejdříve poté, kdy soud vydal pověření podle § 43a.

O zahájení exekuční řízení se dlužník nedozví od soudního exekutora nebo exekučního soudu okamžitě.. Soudní exekutor totiž musí nejprve požádat exekuční soud o to, aby byl vedením exekuce pověřen.. Pokud je soudní exekutor pověřen vedením exekuce, soudní exekutor případně nejprve zjišťuje majetek dlužníka (včetně prostředků na bankovních účtech) a ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY