Výživa sportovců a sportovní výkon

Interdrought2020.com Výživa sportovců a sportovní výkon Image
Výživa sportovců a sportovní výkon je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Zdeněk Vilikus. Přečtěte si s námi knihu Výživa sportovců a sportovní výkon na interdrought2020.com
Učební texty Výživa sportovců a sportovní výkon vznikly jako reakce na příznivé ohlasy studentů 1. lékařské fakulty UK na přednášky ze stejnojmenného předmětu. Učebnice obsahuje kapitoly o výživě především u vytrvalostních a silových sportovců. Pojednává také o výživě u přetěžovaného kloubního aparátu. Další kapitoly byly věnovány měření energetického metabolismu, hodnocení nutričního stavu sportovce a s tím souvisejícím základům klinické antropologie a sportovní somatotypologie. Studenti či sportovci se v oddílu věnovanému preskripci pohybové aktivity rovněž dozvědí jak pohybovou aktivitu dávkovat. Důležitá je rovněž stať věnovaná zdravotním rizikům, která vznikají následkem užívání dopingu. Nové poznatky o doplňování tekutin a minerálů obsahuje kapitola věnovaná pitnému režimu. Velkou pozornost autoři věnovali doplňkům stravy a suplementům, jejichž účinky na sportovní výkon bývají častým předmětem odborných diskusí a sporů. Snahou autorů byl co nejobjektivnější pohled na účinnost jednotlivých suplementů, proto je součástí předkládaných učebních textů i velmi rozsáhlý seznam citací moderní odborné světové literatury.

NÁZEV SOUBORU: Výživa sportovců a sportovní výkon.pdf

AUTOR: Zdeněk Vilikus

ISBN: 9788024631523

VELIKOST SOUBORU: 10,37 MB

STÁHNOUT ČÍST

Nové vydání učebnice Výživa sportovců a sportovní výkon obsahuje kapitoly o výživě především vytrvalostních a silových sportovců. Pojednává také o výživě sportovců s přetěžovaným kloubním aparátem. Další kapitoly byly věnovány měření energetického metabolismu, hodnocení nutričního stavu sportovce a s ...

Sportovní výživa zajišťuje přísun energie při sportu, napomáhá růstu a regeneraci svalů a doplňuje potřebné minerální látky.Většina zmíněných látek se vyskytuje i v běžné stravě, ale v menší koncentraci a s množstvím nežádoucích složek.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY