Železný půlměsíc

Interdrought2020.com Železný půlměsíc Image
Železný půlměsíc je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Juraj Červenák. Přečtěte si s námi knihu Železný půlměsíc na interdrought2020.com
Léto 1663. Osmanská říše sahá až k Dunaji. Mírová rokování selhala a k pohraniční Ostřihomi přitáhlo obrovské turecké vojsko pod velením samotného velkovezíra. Má v plánu znovu se obořit na Vídeň, ale v cestě mu stojí moderní, dokonale vyzbrojená hornouherská pevnost Újvár - Nové Zámky.Velitel pevnosti Adam Forgáč dostal od panovníka jasný rozkaz: za žádnou cenu nesmí pustit mohamedánské hordy přes Dunaj. Křesťanští válečníci však stojí proti mnohonásobné přesile a ztrácejí síly ve sporech mezi vídeňskou vrchností a uherskou šlechtou. Zdá se, že pro útočníky budou snadnou kořistí.Mezitím kapitán Báthory pátrá po synovi Michalovi a zachrání před tureckým otroctvím mladou zemanku Julianu. Má až nad hlavu vlastních starostí, přišel o někdejší bojovou zručnost a vojenské řemeslo by už nejraději pověsil na hřebík. K výzvě, aby se připojil k obraně křesťanského světa, však nemůže zůstat lhostejný.

NÁZEV SOUBORU: Železný půlměsíc.pdf

AUTOR: Juraj Červenák

ISBN: 9788074562488

VELIKOST SOUBORU: 4,16 MB

STÁHNOUT ČÍST

Železný půlměsíc (Gallipolská hvězda) - osmanské válečné vyznamenání Železný Zekon (Zdeněk Knedla; 1960) - valašský profesionální silák Železný dědek - český film z roku 1948

Kapitán Báthory: Železný půlměsíc. Juliana vrhla zoufalý pohled přes temnou vodu. Ne, tudy se do lesa nedostane. Nadzvedla si sukni ztěžklou blátem a rozběhla se doleva, po úzké cestě na úpatí kopce s porubem. V dálce se neslyšně zablesklo a světlo vytrhlo z černoty pahýly stromů - natahovaly se k obloze jako ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY