Karel Čapek

Interdrought2020.com Karel Čapek Image
Trávit čas knihou Karel Čapek! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Karel Čapek a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Humanista, demokrat, nekompromisní bojovník proti nacismu, spisovatel a dramatik, vynikající novinář, muž, který světovou lexikologii obohatil o slovo robot a kterého Češi nominovali do první desítky svých nejvýznamnějších osobností. Přestože jeho životu i dílu věnovali literární historikové, paradoxně i v dobách totalitních, značnou pozornost, o čemž svědčí nespočet monografií i odborných článků, nikdo se zatím systematicky nezabýval reflexí jeho tvorby v anglickém prostředí. Tohoto nelehkého úkolu se ujala Bohuslava Bradbooková, rodačka z Valašského Meziříčí, která od roku 1952 žije ve Velké Británii. Shromáždila a prostudovala články o české literatuře v anglickém dobovém tisku a své poznatky shrnula v první monografii o Karlu Čapkovi, která v Anglii vyšla.

NÁZEV SOUBORU: Karel Čapek.pdf

AUTOR: Bohuslava Bradbrooková

ISBN: 8020013857

VELIKOST SOUBORU: 3,47 MB

STÁHNOUT ČÍST

Karel Čapek 1890 - 1938. Karel Čapek si už na počátku své literární tvorby vydobyl světové uznání. Karel byl suverenní vypravěč příběhů, ale i znalec lidské povahy. Jedinec byl pro něj součástí vyššího celku, člověkem vřazeným do společnosti.

KAREL ČAPEK: Chvála zahálky. Chtěl bych dnes zahálet: snad proto, že je tak obzvláště krásně, nebo že na dvoře pracují truhláři, nebo že slunce svítí, nebo z tisícerých jiných...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY