Kronika tak řečeného Dalimila

Interdrought2020.com Kronika tak řečeného Dalimila Image
Kronika tak řečeného Dalimila je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Kronika tak řečeného Dalimila na interdrought2020.com
Mezi nejvýznamnější české slovesné památky patří bezpochyby rýmovaná kronika, která vznikla někdy na rozhraní prvního a druhého desetiletí 14. století. Nedorozuměním či omylem pozdější historiografie byla po několika staletích přiřčena Dalimilovi Mezeříčskému a je proto nazývána kronikou Dalimilovou. Je prvním česky psaným historickým dílem a jedním z prvních českých literárních děl vůbec. Jisté jazykové obtíže byly ostatně překážkou při čtení tohoto díla již před staletími, takže již na začátku 17. století k ní musel její první vydavatel Pavel Ješín z Bezdězce připojit slovníček výrazů, které nebyly už tehdy v češtině běžné. Přílohou knihy jsou ilustrace ze zlomku latinského překladu kroniky pořízeného v první polovině 14. století v Horní Itálii, které na jaře 2005 získala Národní knihovna.Preklad: Marie Krčmová

NÁZEV SOUBORU: Kronika tak řečeného Dalimila.pdf

AUTOR: none

ISBN: 807185767x

VELIKOST SOUBORU: 9,42 MB

STÁHNOUT ČÍST

Kniha Kronika tak řečeného Dalimila Přidat komentář. JulianaH. 4 17. března. Dalimilovu kroniku jsem si s chutí vybrala jako jeden z pramenů ke zkoušce ze středověkých dějin. ...

historické dílo psané českým jazykem - Kronika tak řečeného Dalimila.1) Podnět ke zpracování české veršované kroniky vyšel z rodícího se vlastenectví domácí šlechty, jejíž zájem o dějinnou minulost byl součástí jejího úsilí o posílení převahy v politickém i hospodářském

SOUVISEJÍCÍ KNIHY