Raný středověk

Interdrought2020.com Raný středověk Image
Trávit čas knihou Raný středověk! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Raný středověk a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
V Evropě se rozpadla rozsáhlá Franská říše: na německý trůn usedl Ota I. Veliký, který porazil obávané Maďary, zatímco Hugo Kapet nastolil královskou dynastii, jež po příštích 800 let určovala osudy Francie. Seznámíte se s Normany, kteří se po úspěšném vpádu Viléma Dobyvatele do Anglie ocitli na vrcholu moci, stanete se svědky toho, jak se Byzanc musela sklonit před kočovnými seldžuckými Turky a v království Al-Andalus na Iberském poloostrově se rozloučíte se zlatým islámským věkem Córdoby. Budete mít možnost poznat novou Čínu jako jednotnou a stabilní říši, kterou na Dalekém východě budovali vládci dynastie Sung a po boku Vikingů objevíte bohatou, avšak nepřátelskou Ameriku.

NÁZEV SOUBORU: Raný středověk.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788074060786

VELIKOST SOUBORU: 4,44 MB

STÁHNOUT ČÍST

Raný středověk - 5. - 11. století = feudální společnost Znaky: období od roku 476 = pád Západořímské říše na půdě Západořímské říše se vytvořila germánská království, která navázala na tradice Římské říše = k antické kultuře přistoupily nové etnické skupiny = germánské, slovanské a arabské, které se staly nositeli středověké kultury ...

Databáze knih, hodnocení knih, bazar knih, komentáře, soutěž o knihy.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY