Lékařská protozoologie

Interdrought2020.com Lékařská protozoologie Image
Hledáte knihu Lékařská protozoologie? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2009 a autorem je Jindřich Jíra? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
V české literatuře v této formě dosud nepublikovaná monografie o protozoálních nemocech, které v globálním měřítku představují jednu z nejrozšířenějších příčin ohrožení zdraví světové populace. Jsou tu podrobně popsány protozoózy vyskytující se geopolitně v pásmu mírného klimatu, jako je kryptosporidióza nebo toxoplazmóza, rozšířené převážně v tropických a subtropických oblastech, jako je malárie nebo amébóza, i nákazy postihující nemocné s infekcí HIV, jako jsou mikrosporidiózy aj. Kapitoly popisující jednotlivé nozologické jednotky představují syntézu aspektů biologických i klinických, zahrnují popis původce, imunobiologii, epidemiologii a prevalenci, patobiologii, klinický obraz, diagnózu, terapii a preventivní opatření. Textovou část doplňuje obsáhlý výběr časopisecké a monografické literatury, tabelární přehledy a černobílé i barevné ilustrace. Je tu vzat zřetel na nové poznatky v oblasti taxonomie parazitických protozoí, molekulární biologie a imunologie, na novější diagnostické možnosti včetně laboratorního vybavení i na nová antiparazitární léčiva.Monografie je určena jako základní oborová příručka lékařům teoretických a klinických oborů, zejména zaměřeným na biologii, mikrobiologii, epidemiologii, patologii, imunologii a laboratorní diagnostiku, infekční a vnitřní lékařství, gastroenterologii i na geografickou a cestovní medicínu a na další obory. Dále je určena biologům a zoologům, pracujícím ve zdravotnictví.

NÁZEV SOUBORU: Lékařská protozoologie.pdf

AUTOR: Jindřich Jíra

ISBN: 9788072623815

VELIKOST SOUBORU: 9,48 MB

STÁHNOUT ČÍST

Kniha Lékařská protozoologie: Protozoální nemoci na www.alza.cz. Veškeré informace o produktu. Hodnocení a recenze Lékařská protozoologie: Protozoální...

Kniha Lékařská protozoologie: Protozoální nemoci na www.alza.cz. Veškeré informace o produktu. Hodnocení a recenze Lékařská protozoologie: Protozoální...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY