Navrhování zděných konstrukcí

Interdrought2020.com Navrhování zděných konstrukcí Image
Trávit čas knihou Navrhování zděných konstrukcí! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Navrhování zděných konstrukcí a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Příručka v teoretické části seznamuje s novým názvoslovím a určováním mechanických vlastností jednotlivých složek zdiva, tj. zdicích prvků a malty, které jsou nezbytné pro výpočet mechanických vlastností výsledného produktu – zdiva. Stanovené pevnosti zdiva v tlaku, smyku a ohybu, moduly pružnosti a přetvárnosti jsou pak aplikovány ve výpočtech jednotlivých zděných konstrukčních prvků po předchozím vysvětlení vstupních geometrických údajů a seznámení s konstrukčními zásadami. Příručka uvádí nutné předpoklady pro užití zjednodušeného výpočtu.. Teoretickou část uzavírá kapitola věnovaná navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru. V příkladové části jsou ukázky praktického výpočtu zděných konstrukčních prvků z oblasti pozemních staveb, přílohy uvádějí rozšířené tabulky potřebné pro statické výpočty.

NÁZEV SOUBORU: Navrhování zděných konstrukcí.pdf

AUTOR: Iva Broukalová

ISBN: 9788087438022

VELIKOST SOUBORU: 6,27 MB

STÁHNOUT ČÍST

BROUKALOVÁ, Iva a Pavel KOŠATKA. Navrhování zděných konstrukcí : příručka k ČSN EN 1996. In Technická knižnice.1. vyd. Praha: Pro Ministerstvo pro místní rozvoj a Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydalo Informační centrum ČKAIT, 2010. 143 s.

Pravděpodobnostní ověřování spolehlivosti betonových a zděných konstrukcí - tvorba nových předmětů. Pravděpodobnostní metody se stávají důležitým nástrojem při navrhování nových nebo ověřování existujících betonových a zděných konstrukcí a mostů.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY