Navrhování zděných konstrukcí

Interdrought2020.com Navrhování zděných konstrukcí Image
Navrhování zděných konstrukcí je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Iva Broukalová. Přečtěte si s námi knihu Navrhování zděných konstrukcí na interdrought2020.com
Příručka v teoretické části seznamuje s novým názvoslovím a určováním mechanických vlastností jednotlivých složek zdiva, tj. zdicích prvků a malty, které jsou nezbytné pro výpočet mechanických vlastností výsledného produktu – zdiva. Stanovené pevnosti zdiva v tlaku, smyku a ohybu, moduly pružnosti a přetvárnosti jsou pak aplikovány ve výpočtech jednotlivých zděných konstrukčních prvků po předchozím vysvětlení vstupních geometrických údajů a seznámení s konstrukčními zásadami. Příručka uvádí nutné předpoklady pro užití zjednodušeného výpočtu.. Teoretickou část uzavírá kapitola věnovaná navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru. V příkladové části jsou ukázky praktického výpočtu zděných konstrukčních prvků z oblasti pozemních staveb, přílohy uvádějí rozšířené tabulky potřebné pro statické výpočty.

NÁZEV SOUBORU: Navrhování zděných konstrukcí.pdf

AUTOR: Iva Broukalová

ISBN: 9788087438022

VELIKOST SOUBORU: 2,52 MB

STÁHNOUT ČÍST

Pracovníci katedry se zabývají teoretickým a experimentálním výzkumem v oblasti ověřování chování betonových a zděných konstrukcí, výzkumem kompozitních materiálů na bázi cementu, vláknobetonů, vlastností betonu v raném stádiu, vyztuženého zdiva a předpjatých betonových konstrukcí, navrhování na účinky ...

Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce ČSN EN 1996-1-2 Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí naˇúčinky požáru

SOUVISEJÍCÍ KNIHY