Navrhování zděných konstrukcí

Interdrought2020.com Navrhování zděných konstrukcí Image
Hledáte knihu Navrhování zděných konstrukcí? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2010 a autorem je Iva Broukalová? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Příručka v teoretické části seznamuje s novým názvoslovím a určováním mechanických vlastností jednotlivých složek zdiva, tj. zdicích prvků a malty, které jsou nezbytné pro výpočet mechanických vlastností výsledného produktu – zdiva. Stanovené pevnosti zdiva v tlaku, smyku a ohybu, moduly pružnosti a přetvárnosti jsou pak aplikovány ve výpočtech jednotlivých zděných konstrukčních prvků po předchozím vysvětlení vstupních geometrických údajů a seznámení s konstrukčními zásadami. Příručka uvádí nutné předpoklady pro užití zjednodušeného výpočtu.. Teoretickou část uzavírá kapitola věnovaná navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru. V příkladové části jsou ukázky praktického výpočtu zděných konstrukčních prvků z oblasti pozemních staveb, přílohy uvádějí rozšířené tabulky potřebné pro statické výpočty.

NÁZEV SOUBORU: Navrhování zděných konstrukcí.pdf

AUTOR: Iva Broukalová

ISBN: 9788087438022

VELIKOST SOUBORU: 6,35 MB

STÁHNOUT ČÍST

betonových konstrukcí. 1.1.2 Cihelné zdivo ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva Tabulka - Největší povolené geometrické odchylky pro zděné prvky Pozice největší povolená odchylka Svislost v rámci jednoho podlaží ± 20 mm

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce ČSN EN 1996-1-1 +A1/NA ed. A (731101) National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures ČSN EN 1996-1-2 (731101 ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY