Prvé prikázanie

Interdrought2020.com Prvé prikázanie Image
Trávit čas knihou Prvé prikázanie! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Prvé prikázanie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Desatoro Božích prikázaní – to sú základné pravidlá hry života. A základom Desatora je prvé prikázanie. Chápeme však jeho hĺbku? Boh Abraháma, Izáka a Jakuba, Boh, ktorý vykúpil Izrael, neznesie žiadnu konkurenciu. Úvaha kardinála Biffiho nám chce pomôcť očistiť si srdce i život od našich ľudských a spoločenských bôžikov, i od bôžikov našej „modernej viery“. Aby ľudská rodina ešte mohla mať nádej.

NÁZEV SOUBORU: Prvé prikázanie.pdf

AUTOR: Giacomo Biffi

ISBN: 9788080740740

VELIKOST SOUBORU: 10,24 MB

STÁHNOUT ČÍST

1. článok PRVÉ PRIKÁZANIE „Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať a ani ich uctievať!" (Ex 20, 2-5).

Toto Božie prikázanie nám hovorí, že prvé miesto medzi všetkými ľuďmi a vecami, ktoré nás obklopujú, má patriť v našom živote Bohu. Keď si to zoberieme veľmi konkrétne, tak ani naši rodičia, príbuzní, kamaráti, škola, osobné záľuby, ba ani náš život nemá byť pred

SOUVISEJÍCÍ KNIHY