Dějiny Makedonie

Interdrought2020.com Dějiny Makedonie Image
Trávit čas knihou Dějiny Makedonie! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Dějiny Makedonie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Kniha je první původní českou syntetickou prací o dějinách Makedonie od antiky přes středověk až do současnosti. Ukazuje složitý vývoj oblasti, která vminulosti sice nikdy neměla ani konkrétní hranice, ani jasně etnicky definované obyvatelstvo, avšak přesto má svou bohatou historii. Rozhodující důraz je položen na novodobé dějiny od Berlínského kongresu (1878), především pak na politické dějiny Makedonie od jejího rozdělení mezi Srbsko, Bulharsko a Řecko po druhé balkánské válce (1913). Práce si všímá odlišného vývoje v různách částech Makedonie v meziválečném období a za druhé světové války. Dále se kniha věnuje okolnostem vzniku svazové Lidové republiky Makedonie v rámci Titovy Jugoslávie (1944) a příčinám vzniku nezávislé Makedonské republiky (1991). Součástí knihy je i přehled vývoje makedonské kultury od Miroslava Kouby.Kniha obsahuje čb. ilustrace a mapy.

NÁZEV SOUBORU: Dějiny Makedonie.pdf

AUTOR: Miroslav Kouba

ISBN: 8071066427

VELIKOST SOUBORU: 4,10 MB

STÁHNOUT ČÍST

Rozhodující důraz je položen na novodobé dějiny od Berlínského kongresu (1878), především pak na politické dějiny Makedonie od jejího rozdělení mezi Srbsko, Bulharsko a Řecko po druhé balkánské válce (1913). Práce si všímá odlišného vývoje v různých částech Makedonie v meziválečném období a za druhé ...

Rozhodující důraz je položen na novodobé dějiny od Berlínského kongresu (1878), především pak na politické dějiny Makedonie od jejího rozdělení mezi Srbsko, Bulharsko a Řecko po druhé balkánské válce (1913). Práce si všímá odlišného vývoje v různých částech Makedonie v meziválečném období a za druhé ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY