Zákon o účtovníctve

Interdrought2020.com Zákon o účtovníctve Image
Zákon o účtovníctve je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Zákon o účtovníctve na interdrought2020.com
Prehľadné spracovaný Zákon o účtovníctve v znení účinnom od 1.1.2018.Zákon o účtovníctve upravuje rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva, rozsah, obsah a preukázateľnosť účtovnej závierky, a taktiež upravuje register účtovných závierok. Praktické spracovanie zákona môžete mať kedykoľvek a kdekoľvek so sebou a pomôcť si tak pri riešení konkrétnych otázok z oblasti účtovníctva.OBSAH:ZÁKLADNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIAÚČTOVNÉ SÚSTAVY, ÚČTOVNÉ DOKLADY, ÚČTOVNÉ ZÁPISY A ÚČTOVNÉ KNIHYÚČTOVNÁ ZÁVIERKAREGISTERSPÔSOBY OCEŇOVANIAINVENTARIZÁCIAÚČTOVNÁ DOKUMENTÁCIAOSOBITNÉ USTANOVENIA NA ÚČELY PRECHODU ZO SLOVENSKEJ MENY NA EUROZÁVEREČNÉ USTANOVENIAPRÍLOHY

NÁZEV SOUBORU: Zákon o účtovníctve.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788081780387

VELIKOST SOUBORU: 7,68 MB

STÁHNOUT ČÍST

Zákon č. 431/2002 Z.z. z 18. júna 2002 o účtovníctve. Znenie zákona o účtovníctve po novelách č. 352/2013 Z.z. a č. 463/2013 Z.z. Účinnosť od: 01.01.2014 1. zelená farba predstavuje nové ustanovenia 2. červená farba prečiarktnuté písmo predstavuje zrušené ustanovenia

ZÁKON ÿ. 431/2002 Z. z. o úÿtovníctve Zmena: 562/2003 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2004 Zmena: 562/2003 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2005 ... V § 2 ods. 11 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoÚ") sa

SOUVISEJÍCÍ KNIHY