Zákon o účtovníctve

Interdrought2020.com Zákon o účtovníctve Image
Hledáte knihu Zákon o účtovníctve? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno none a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Prehľadné spracovaný Zákon o účtovníctve v znení účinnom od 1.1.2018.Zákon o účtovníctve upravuje rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva, rozsah, obsah a preukázateľnosť účtovnej závierky, a taktiež upravuje register účtovných závierok. Praktické spracovanie zákona môžete mať kedykoľvek a kdekoľvek so sebou a pomôcť si tak pri riešení konkrétnych otázok z oblasti účtovníctva.OBSAH:ZÁKLADNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIAÚČTOVNÉ SÚSTAVY, ÚČTOVNÉ DOKLADY, ÚČTOVNÉ ZÁPISY A ÚČTOVNÉ KNIHYÚČTOVNÁ ZÁVIERKAREGISTERSPÔSOBY OCEŇOVANIAINVENTARIZÁCIAÚČTOVNÁ DOKUMENTÁCIAOSOBITNÉ USTANOVENIA NA ÚČELY PRECHODU ZO SLOVENSKEJ MENY NA EUROZÁVEREČNÉ USTANOVENIAPRÍLOHY

NÁZEV SOUBORU: Zákon o účtovníctve.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788081780387

VELIKOST SOUBORU: 5,46 MB

STÁHNOUT ČÍST

Zákon o účtovníctve. Zákon o účtovníctve (účinný od 1.1.2017) Zákon o účtovníctve (účinný od 17.6.2016) Zákon o účtovníctve (účinný od 1.1.2016) Zákon o účtovníctve (účinný od 1.7.2015) Zákon o účtovníctve (účinný od 1.1.2015) Zákon o účtovníctve (účinný od 1.1.2014) Online aktuálna verzia predpisu V prípade, že Váš počítač nedokáže ...

zákon č. 390/2019 Z. z. zo dňa 22. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - tento zákon novelizuje zákon o účtovníctve článkom XI, ktorý nadobúda účinnosť 1. októbra 2020.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY