Tajemství a mravy

Interdrought2020.com Tajemství a mravy Image
Trávit čas knihou Tajemství a mravy! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Tajemství a mravy a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Tajemství a mravy, soubor přednášek a esejů věhlasné jižanské prozaičky Flannery O’Connorové, který po její smrti sestavili její přátelé Robert a Sally Fitzgeraldovi, působí i dnes jako pronikavá sonda odhalující nešvary spisovatelů, čtenářů i učitelů literatury. O’Connorová se sžíravou ironií kritizuje čtenářský vkus, který se od přelomu 50. a 60. let 20. století, kdy její texty vznikaly, nijak nepozvedl, vtipně vysvětluje začínajícím autorům, čeho se mají při psaní povídek a románů vyvarovat, a na příkladech ukazuje, že se učitelé literatury nejvíce ze všeho bojí literatury samé. Kniha, z níž v jednom ze svých sporadických rozhovorů citoval i Cormac McCarthy, je jedním ze zásadních amerických literárněvědných textů a to, že jeho autorka nebyla profesí literární teoretička, je jen ku prospěchu věci: jednotlivé texty se vyznačují stejnou živostí podání a ostrým, průrazným stylem jako autorčiny prózy.Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.

NÁZEV SOUBORU: Tajemství a mravy.pdf

AUTOR: Flannery O’Connor

ISBN: 9788025731000

VELIKOST SOUBORU: 2,24 MB

STÁHNOUT ČÍST

Tajemství a mravy, soubor přednášek a esejů věhlasné jižanské prozaičky Flannery O'Connorové, který po její smrti sestavili její přátelé Robert a Sally Fitzgeraldovi, působí i dnes jako pronikavá sonda odhalující nešvary spisovatelů, čtenářů i učitelů literatury. O'Connorová se sžíravou ironií kritizuje ...

Tajemství a mravy, soubor přednášek a esejů věhlasné jižanské prozaičky Flannery O'Connor, který po její smrti sestavili její přátelé Robert a Sally Fitzgeraldovi, působí i dnes jako pronikavá sonda odhalující nešvary spisovatelů, čtenářů i učitelů literatury.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY