Povinnosti zamestnávateľa

Interdrought2020.com Povinnosti zamestnávateľa Image
Trávit čas knihou Povinnosti zamestnávateľa! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Povinnosti zamestnávateľa a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Publikácia podrobne rozoberá všetky oblasti v pracovnoprávnom vzťahu zamestnávateľ - zamestnanec. Je užitočnou pomôckou, ako predchádzať chybám a omylom pri zamestnávaní. Podrobne rozoberá aktuálne zmeny v Zákonníku práce, mzdové zvýhodnenia, sociálne poistenie, zdravotné poistenie a ročné zúčtovanie, ku ktorému uverejňujeme aj aktuálne tlačivá, ktoré s ním úzko súvisia. Okrem vysvetlenia pojmov a postupov zamestnávateľov obsahuje aj príklady z praxe, ktoré sa týkajú pracovnoprávnych vzťahov a miezd.

NÁZEV SOUBORU: Povinnosti zamestnávateľa.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788081621314

VELIKOST SOUBORU: 1,98 MB

STÁHNOUT ČÍST

Povinnosti zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni. 10.06.2015 - 08:00. Aké sú povinnosti zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni pri zamestnávaní? Ilustračné: Pixmac . Kto je zamestnávateľom je uveden ...

Základné povinnosti zamestnávateľa: zamestnávateľ je povinný v zmysle Zákonníka práce, ako aj zákona o BOZP zabezpečovať ochranu zamestnancov, zamestnávateľ je povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci, sústavne monitorovať situáciu a priebežne informovať zamestnancov o ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY