Možnosti modelovania zmien ekonomiky Slovenskej republiky so zreteľom na fungovanie v Európskej menovej únii

Interdrought2020.com Možnosti  modelovania zmien ekonomiky Slovenskej republiky so zreteľom na fungovanie v Európskej menovej únii Image
Trávit čas knihou Možnosti modelovania zmien ekonomiky Slovenskej republiky so zreteľom na fungovanie v Európskej menovej únii! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Možnosti modelovania zmien ekonomiky Slovenskej republiky so zreteľom na fungovanie v Európskej menovej únii a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Táto súborná práca je zameraná na možnosti a obmedzenia ekonomického modelovania v prvých rokoch pôsobenia Slovenska v Európskej menovej únii. Z metodologického hľadiska sa autorský kolektív zameral na matematickú ekonómiu, ekonometriu a CGE modely. Tematicky sa sústredil na aktuálne problémy krajín eurozóny prijímajúcich pomoc (Grécka, Írska a Portugalska), ktoré priamo ovplyvňujú naše fungovanie v Európskej menovej únii, vplyv krízy na náš hospodársky rast, možnosti a obmedzenia našej fiškálnej politiky, súvislosti a efekty urýchlenia mzdovej konvergencie, ako aj ekonomické efekty adaptačných opatrení na klimatické zmeny. Práca obsahuje aj riešenia metodologických výziev vyplývajúcich z ťažiskových interdisciplinárnych národných a medzinárodných projektov, na ktorých sa členovia autorského kolektívu podieľali. Veríme, že v predloženej súbornej práci, ako aj v súvisiacich citovaných prácach autorského kolektívu, čitateľ nájde niektoré nové poznatky, pohľady alebo inšpirácie.

NÁZEV SOUBORU: Možnosti modelovania zmien ekonomiky Slovenskej republiky so zreteľom na fungovanie v Európskej menovej únii.pdf

AUTOR: Viliam Páleník

ISBN: 9788071441922

VELIKOST SOUBORU: 9,38 MB

STÁHNOUT ČÍST

Vo voľbách konaných dňa 29. februára 2020 občania Slovenskej republiky vyjadrili výraznú túžbu po zmene. Masívne odmietli politikov, ktorí dlhé roky zneužívali poslanie spravovať vecí verejné na osobné obohacovanie a zneužívali orgány činné v trestnom konaní na prenasledovanie nepohodlných ľudí.

Vydavateľstvo Ekonóm: Knihy, DVD, CD, hry - najširší výber za najnižšie ceny na Slovensku. Aby sme vám vedeli čo najlepšie odporúčať knižky, a tiež na marketingové účely, potrebujeme si do vášho prehliadača uložiť údaje - takzvané koláčiky alebo cookies. Tieto údaje zdieľame aj s tretími stranami a dávame na ne ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY