Možnosti modelovania zmien ekonomiky Slovenskej republiky so zreteľom na fungovanie v Európskej menovej únii

Interdrought2020.com Možnosti  modelovania zmien ekonomiky Slovenskej republiky so zreteľom na fungovanie v Európskej menovej únii Image
Možnosti modelovania zmien ekonomiky Slovenskej republiky so zreteľom na fungovanie v Európskej menovej únii je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Viliam Páleník. Přečtěte si s námi knihu Možnosti modelovania zmien ekonomiky Slovenskej republiky so zreteľom na fungovanie v Európskej menovej únii na interdrought2020.com
Táto súborná práca je zameraná na možnosti a obmedzenia ekonomického modelovania v prvých rokoch pôsobenia Slovenska v Európskej menovej únii. Z metodologického hľadiska sa autorský kolektív zameral na matematickú ekonómiu, ekonometriu a CGE modely. Tematicky sa sústredil na aktuálne problémy krajín eurozóny prijímajúcich pomoc (Grécka, Írska a Portugalska), ktoré priamo ovplyvňujú naše fungovanie v Európskej menovej únii, vplyv krízy na náš hospodársky rast, možnosti a obmedzenia našej fiškálnej politiky, súvislosti a efekty urýchlenia mzdovej konvergencie, ako aj ekonomické efekty adaptačných opatrení na klimatické zmeny. Práca obsahuje aj riešenia metodologických výziev vyplývajúcich z ťažiskových interdisciplinárnych národných a medzinárodných projektov, na ktorých sa členovia autorského kolektívu podieľali. Veríme, že v predloženej súbornej práci, ako aj v súvisiacich citovaných prácach autorského kolektívu, čitateľ nájde niektoré nové poznatky, pohľady alebo inšpirácie.

NÁZEV SOUBORU: Možnosti modelovania zmien ekonomiky Slovenskej republiky so zreteľom na fungovanie v Európskej menovej únii.pdf

AUTOR: Viliam Páleník

ISBN: 9788071441922

VELIKOST SOUBORU: 6,70 MB

STÁHNOUT ČÍST

GRACZOVÁ, D.- PÁLENÍK, V., [2012] "Analýza krajín Grécka, Írska a Portugalska pomocou IS-LM-BP modelu", in Páleník, V. Možnosti modelovania zmien ekonomiky Slovenskej republiky so zreteľom na fungovanie v Európskej menovej únii, Institute of Economic Research, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia

Ekonomický ústav SAV organizoval konferenciu pri príležitosti ukončenia projektu AHEAD - starnutie, zdravotný stav a determinanty výdavkov na zdravie. IZ Bratislava. Inštitút zamestnanosti je nezisková mimovládna organizácia zaoberajúca sa výskumom problémov zamestnanosti, nezamestnanosti a aktívnej politiky trhu práce na Slovensku a v jeho regiónoch. employment institute

SOUVISEJÍCÍ KNIHY