Základy rýsování pro ZŠ - Pracovní listy

Interdrought2020.com Základy rýsování pro ZŠ - Pracovní listy Image
Hledáte knihu Základy rýsování pro ZŠ - Pracovní listy? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2012 a autorem je Josef Švercl? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Pracovní listy pro výuku alternativního tematického celku Základy rýsování jsou určeny zejména pro výuku v závěrečných ročnících základní školy. Jejich obsahové zaměření odpovídá učebním osnovám. Předkládané úlohy mají rozdílnou náročnost a umožňují učiteli:- zvolit vhodnou obtížnost úlohy, a tím diferencovat zadání podle schopností jednotlivých žáků,- zkrátit čas potřebný pro zadávání úlohy,- usnadnit žákům umístění řešených úloh na ploše pracovního listu,- zvýšit přehlednost řešení, a tím zkrátit čas potřebný pro opravu a hodnocení prací žáků.Více než 50 pracovních listů je rozděleno do těchto kapitol: 1. Druhy čar a jejich použití2. Písmo pro technické výkresy3. Kreslení náčrtů4. Geometrické konstrukce5. Pravoúhlé promítání na několik průměten6. Doplňování průmětů těles7. Kótování8. Pravoúhlé průměty geometrických těles a jejich sítě9. Složená tělesa10. Kreslení a kótování strojních součástí11. Kótování ve stavebnictví12. Kreslení v dřevozpracujícím průmyslu13. Zajímavé úlohy

NÁZEV SOUBORU: Základy rýsování pro ZŠ - Pracovní listy.pdf

AUTOR: Josef Švercl

ISBN: 8086960145

VELIKOST SOUBORU: 10,44 MB

STÁHNOUT ČÍST

Pracovní listy pro výuku alternativního tematického celku Základy rýsování jsou určeny zejména pro výuku v závěrečných ročnících základní školy. Jejich obsahové zaměření odpovídá učebním osnovám.

Pracovní listy pro výuku alternativního tematického celku Základy rýsování jsou určeny zejména pro výuku v závěrečných ročnících základní školy. Jejich obsahové zaměření odpovídá učebním osnovám.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY