Najdôležitejšie rozsudky v medzinárodnom práve verejnom

Interdrought2020.com Najdôležitejšie rozsudky v medzinárodnom práve verejnom Image
Trávit čas knihou Najdôležitejšie rozsudky v medzinárodnom práve verejnom! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Najdôležitejšie rozsudky v medzinárodnom práve verejnom a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Publikácia predstavuje sumár najdôležitejších rozhodnutí súdnych, arbitrážnych a iných medzinárodných orgánov v slovenskom jazyku. Skladá sa z ôsmich častí, podľa typu orgánu, ktorý ich vydal. Keďže uvedené rozhodnutia predstavujú pretavenie medzinárodnoprávnych noriem do rozhodovacej činnosti príslušných orgánov, ambíciou publikácie je stať sa pomôckou nielen pre študentov, ale aj právnikov pôsobiacich tak vo verejnej, ako aj v súkromnej sfére.

NÁZEV SOUBORU: Najdôležitejšie rozsudky v medzinárodnom práve verejnom.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788089603404

VELIKOST SOUBORU: 8,74 MB

STÁHNOUT ČÍST

p ra v n i k _ ro k u _ 2 0 1 7. i n d 1 9 .5 2 0 1 7 1 7 : 3 2 : 5 3 Bulletin advokacie Náležitosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu • Novela zákoníku práce 2017 • Sankční následky neuveřejnění smlouvy v registru smluv • Odměna advokáta jako zmocněnce poškozeného v trestním

Semináre sa konajú v rozsahu jednej hodiny týždenne a reflektujú konkrétnu tému ... Zodpovednosť v medzinárodnom práve 11. Donútenie v medzinárodnom práve ... Sýkorová, M.: Najdôležitejšie rozsudky v medzinárodnom práve verejnom. Bratislava: C. H. Beck, 2016 The International Court of Justice: The International Court of ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY