Manuál prognostických metod

Interdrought2020.com Manuál prognostických metod Image
Trávit čas knihou Manuál prognostických metod! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Manuál prognostických metod a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Manuál prognostických metod vychází ze zkušeností českých prognostických pracovišť s uplatněním prognostických metod. Je zpracován tak, aby vyšel vstříc potřebám českých (příp. i slovenských) čtenářů. Obsahuje celkem dvacet metod, od tvrdě formalizovaných až k heuristickým (expertním) metodám, sázejícím především na využití poznatků, dovedností, intuice a tvořivosti zkušených výzkumníků. Popis každé metody uvádí krátká anotace. Poté následují části věnované historii metody, jejímu podrobnému popisu, aplikačnímu poli a charakteristice silných i slabých stránek příslušné metody. Následuje upřesnění vztahu dané metody k jiným metodám a nakonec názorný příklad její praktické aplikace. Manuál je určen studentům a výzkumným pracovníkům společenskovědních, přírodovědných i technických oborů, vyšším úředníkům, dále manažerům, podnikatelům a konzultantům, jakož i aktivistům občanského sektoru. Nabídne uživateli možnost kdykoli si vybavit důležité informace o metodách využívaných v praxi prognózování, strategického řízení a veřejné politiky.

NÁZEV SOUBORU: Manuál prognostických metod.pdf

AUTOR: Martin Potůček

ISBN: 8086429555

VELIKOST SOUBORU: 6,22 MB

STÁHNOUT ČÍST

Úvod > Nové knihy > Učebnice, odborná literatura > Společenské, humanitní vědy > Všeobecné a ostatní > Martin Potůček - Manuál prognostických metod Nové knihy Beletrie pro dospělé

Manuál prognostických metod . Publikace nabízí popis a návod k užití nejrozšířenějších metod, užívaných v prognostice a v analýze a tvorbě veřejných politik. Zaplňuje značnou mezeru na českém knižním trhu. Čerpá z nejnovějších zahraničních přehledů i z praktických zkušeností pracovníků Centra pro ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY