Klinická neurologie - část obecná

Interdrought2020.com Klinická neurologie - část obecná Image
Klinická neurologie - část obecná je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Evžen Růžička. Přečtěte si s námi knihu Klinická neurologie - část obecná na interdrought2020.com
Kniha obdržela cenu České neurologické společnosti za nejlepší monografii a učební text za rok 2004. Obecná část popisuje symptomatiku a syndromologii hlavních struktur a systémů centrálního i periferního nervstva, klinické neurologické vyšetření i hlavní komplementární vyšetřovací metody. Obsahuje i kapitoly věnované neurogenetice, neuroimunologii, neuropsychologii, neurofarmakologii. V závěru shrnuje celkovou strategii a taktiku neurologické diagnostiky a léčby. Důraz je kladen na klinickou praxi a nejnovější poznatky a metody. Monografie je koncipována jako postgraduální učebnice a měla by pokrýt všechny oblasti, kterými se současná klinická neurologie zabývá. V druhém dílu publikace – v části speciální – budou pak podobně probrány jednotlivé choroby a poruchy nervového systému.

NÁZEV SOUBORU: Klinická neurologie - část obecná.pdf

AUTOR: Evžen Růžička

ISBN: 8072545566

VELIKOST SOUBORU: 4,18 MB

STÁHNOUT ČÍST

Recenze a anotace: Klinická neurologie - část obecná. Postgraduálně zaměřená učebnice, tvoří první ze dvou plánovaných částí, zpracovávající obecnou neurologii. Tento pojem je zde pojat v plné šíři, takže mimo standardních kapitol zabývajících se obecnou symptomatologií a syndromologií včetně vyšetřovacích ...

ŠTOURAČ, Pavel. Neuroimunologie. In Klinická neurologie - část obecná. 2., revidované.Praha: Triton, 2008. s. 819-846, 28 s. ISBN 978-80-7387-157-4. Další ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY