Daňové priznania a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018 + vyplnené vzory a tlačivá

Interdrought2020.com Daňové priznania a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018 + vyplnené vzory a tlačivá Image
Daňové priznania a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018 + vyplnené vzory a tlačivá je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Daňové priznania a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018 + vyplnené vzory a tlačivá na interdrought2020.com
Povinnosť platenia dane z príjmov sa vzťahuje na každého občana, ktorý v zdaňovacom období (v kalendárnom roku) dosiahne zdaniteľné príjmy, čiže príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené. Daňová povinnosť je vysporiadaná buď vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň, ktoré za zamestnanca vykonáva jeho zamestnávateľ, alebo podaním daňového priznania. Aký typ daňového priznania podáva podnikateľ, občan, zamestnanec, nezisková organizácia....? Aké postupy a pravidlá musia byť dodržané? Na tieto i ďalšie otázky Vám odpovie naša publikácia, ktorá okrem vysvetlenia pojmov a postupov obsahuje aj príklady a vyplnené tlačivá daňových priznaní za rok 2018. Obsah:Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2018+ prílohy -vyplnené vzory a tlačiváDaňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018+ prílohy - vyplnené vzory a tlačiváDaňové priznanie k dani z príjmov v rozpočtových a príspevkových organizáciách za rok 2018+ prílohy - vyplnené vzory a tlačiváRočné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018+ prílohy – vyplnené vzory a tlačivá

NÁZEV SOUBORU: Daňové priznania a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018 + vyplnené vzory a tlačivá.pdf

AUTOR: none

ISBN: ",

VELIKOST SOUBORU: 3,55 MB

STÁHNOUT ČÍST

Podklady na vyplnenie daňového priznania Daňové priznanie typ A. Pri vypĺňaní daňového priznania typ A (len príjmy zo zamestnania/závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. [nové okno] o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP") budete potrebovať aj doklady, ktoré sa odovzdávajú pri podaní daňového priznania ako príloha daňového ...

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za 2019 € Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (zamestnanca) za rok 2019. Kalkulačka pre výpočet základu dane, daňových bonusov a daňového nedoplatku alebo preplatku. Vyplňte a vytlačte, alebo odošlite na email.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY