Číslicová technika

Interdrought2020.com Číslicová technika Image
Trávit čas knihou Číslicová technika! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Číslicová technika a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Kniha velice podrobně popisuje druhy číslicových obvodů a jejich použití. Je určena nejen začátečníkům, protože pokročilí "bastlíři" zde naleznou řadu dosud nepublikovaných konstrukcí. První tři kapitoly jsou určeny především začátečníkům. Jsou zde uvedeny a vysvětleny základní pojmy číslicové techniky včetně aplikací kombinačních obvodů (hradel) i sekvenčních obvodů (klopných obvodů, čítačů a posuvných registrů). Čtvrtá kapitola je věnována zajímavým aplikacím číslicových obvodů. Nejprve jsou popsány pokročilejší obvody (číslicové komparátory, dekodéry, budiče sběrnice). Následují aplikace hradel se vstupy vybavenými Schmittovými klopnými obvody a příklady zapojení generátorů. Nakonec je uvedeno pět zajímavých konstrukcí displejů se 7segmentovkami. Pátá kapitola diskutuje problémy spojené s používáním logických obvodů (zákmity, hazardy, vysokofrekvenční rušení) a ukazuje možné způsoby jejich řešení. Šestá kapitola seznamuje čtenáře s obvody GAL. Pozornost je věnována běžně dostupným obvodům GAL16V8 a GAL22V10. Kromě detailního popisu obvodů a způsobu programování jsou uvedeny dva jednoduché příklady použití. Sedmá kapitola popisuje dva významné obvody: PWM (pulzně - šířkový modulátor) a kmitočtový interpolátor (násobičku sledu impulzů). Jsou předvedena základní použití těchto obvodů pro řízení výkonu resp. napětí. Osmá kapitola ukazuje různé užitečné konstrukce vytvořené na bázi číslicových obvodů. Jedná se o zajímavá použití ovládacích tlačítek (například zapnutí a vypnutím jedním tlačítkem), časovací obvody, řízení výkonových obvodů (stejnosměrné i střídavé obvody) včetně použití PWM. Stručný obsah:Základy číslicové techniky základní sekvenční obvody Složitější sekvenční logické obvody Zajímavé aplikace kombinačních a sekvenčních logických obvodů Problémy spojené s používáním logických obvodů Programovatelná logická pole GAL Číslicové periferie Tipy a triky Literatura

NÁZEV SOUBORU: Číslicová technika.pdf

AUTOR: David Matoušek

ISBN: 8073000253

VELIKOST SOUBORU: 2,17 MB

STÁHNOUT ČÍST

Reakce obchodu Číslicová technika. Vážený pane Kadeřábku.,.. na adresu [email protected] byly po dohodě s Vaší kolegyní zaslány oba doklady dne 16.7. 2015 16:34. Nikdo mě již dále nekontaktoval, že by dokumenty nedorazily.

III, Číslicová technika) Další popis zobrazit. Přehledná učebnice navazující na předcházející díly se zabývá logickými funkcemi, kombinačními a sekvenčními logickými obvody (od jednoduchých po složité). Vychází z definice informace a jejího přenosu pomocí signálu a následného zpracování.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY