Program predchádzania vzniku odpadu na roky 2014 - 2018

Interdrought2020.com Program predchádzania vzniku odpadu na roky 2014 - 2018 Image
Program predchádzania vzniku odpadu na roky 2014 - 2018 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Program predchádzania vzniku odpadu na roky 2014 - 2018 na interdrought2020.com
Analýza súčasného stavu a perspektívy ďalšieho vývoja v oblasti predchádzania vzniku odpadov ako najúčinnejšej formy prevencie vrátane záväzných opatrení a úloh, farebných príloh a riešenia jednotlivých pripomienok.

NÁZEV SOUBORU: Program predchádzania vzniku odpadu na roky 2014 - 2018.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788056200414

VELIKOST SOUBORU: 6,43 MB

STÁHNOUT ČÍST

Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 ... Slovenskej republiky na roky 2014 - 2018 (PPVO SR 2014 - 2018) bol ako strategický doku uet posudzovaý v súlade so záko vo u č. 24/2006 Z. z. o posudzovaí vplyvov va životé prostredie.

Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 - 2025 (pdf, 1,19 MB) Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2014-2018 (pdf, 1,65 MB) Príloha 1 (pdf, 609 kB) Príloha 2 (pdf, 1,54 MB) Príloha 3 (pdf, 520 kB) Príloha 4 (pdf, 930 kB) Európska komisia zverejnila 10 tipov ako obmedziť plytvanie potravinami.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY