Překlad do nemateřského jazyka

Interdrought2020.com Překlad do nemateřského jazyka Image
Hledáte knihu Překlad do nemateřského jazyka? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2019 a autorem je Vanda Obdržálková? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Profesně tolerovaná a hojně uplatňovaná praxe překládání do nemateřského jazyka (tzv. nerodilý překlad) patří mezi málo popsané fenomény. Předkládaná kolektivní monografie proto nejprve mapuje názory translatologů a aktérů překladatelského trhu na nerodilé překládání, jeho možnosti a omezení. Jádro knihy pak představuje empirický výzkum zahrnující čtyřicet českých překladatelů z/do angličtiny a francouzštiny, jehož cílem je charakterizovat celkovou kvalitu překladů, typologii chyb a konkrétní strategie a postupy s ohledem na směr překladu, cizí jazyk, pokročilost překladatele a druh textu. Výzkum je doplněn údaji získanými od překladatelů prostřednictvím dotazníků a také polostrukturovanými rozhovory s rodilými mluvčími cizích jazyků se zkušeností s revizí nerodilých překladů. Publikace tak přináší empiricky podložené poznatky a nabízí prakticky zužitkovatelná zjištění o stavu překladatelského trhu a různých aspektech nerodilého překládání.

NÁZEV SOUBORU: Překlad do nemateřského jazyka.pdf

AUTOR: Vanda Obdržálková

ISBN: 9788024642475

VELIKOST SOUBORU: 9,58 MB

STÁHNOUT ČÍST

Univerzita Hradec Králové » Fakulta informatiky a managementu » Novinky » Rešeršní dovednosti a překlad do nemateřského jazyka - přednáška. 10.04.2018 - 10.04.2018 Rešeršní dovednosti a překlad do nemateřského jazyka - přednáška

Bezplatná služba od Googlu okamžitě překládá slova, věty a webové stránky mezi angličtinou a více než stovkou dalších jazyků.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY