Trestní právo hmotné

Interdrought2020.com Trestní právo hmotné Image
Trestní právo hmotné je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Trestní právo hmotné na interdrought2020.com
Osvědčená vysokoškolská učebnice trestního práva hmotného je určena především studentům právnických fakult, má však své místo i v knihovnách soudců, advokátů, státních zástupců, policistů, probačních úředníků a jiných odborníků. Jde o dílo autorského týmu složeného z interních a externích členů katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy pod vedením prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D., které vychází již v 8. vydání. Výklad je zaměřen de lege lata i de lege ferenda, přičemž vychází z trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., a dalších souvisejících zákonů, zejména zákona č. 418/2011 Sb., a zákona č. 218/2003 Sb. Učebnice tak zahrnuje i rozsáhlou kapitolu o trestní odpovědnosti právnických osob a stejně podrobně se věnuje také trestnímu právu mladistvých osob. Obsahuje rovněž výklad o internacionalizaci a europeizaci trestního práva. V jediném svazku je zachycena jak obecná, tak zvláštní část trestního práva hmotného. Kapitoly obou částí jsou číslovány odděleně, což odpovídá systematice trestního zákoníku, a umožňuje tak snazší orientaci zejména studentům. Jednotlivé kapitoly jsou dále náležitě strukturovány a důležité otázky jsou v nich vhodným způsobem zdůrazněny. Teoretické výklady jsou navíc vhodně demonstrovány na velkém množství příkladů, grafů, tabulek a praktických postupů, zejména pokud jde o využívání publikované české i evropské judikatury. Rozsah výkladu odpovídá požadavkům na znalosti potřebné pro úspěšné absolvování studia v oboru trestního práva.

NÁZEV SOUBORU: Trestní právo hmotné.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788075523587

VELIKOST SOUBORU: 3,73 MB

STÁHNOUT ČÍST

Trestní právo hmotné (TPH) Stanoví, co je trestným činem, podmínky trestní odpovědnosti, jaké sankce (trest či ochranné opatření) lze za trestný čin uložit. Trestný čin je protiprávní čin, který trestní zákoník označuje za trestný a zároveň naplňuje znaky skutkové podstaty uvedené ve zvláštní části ...

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7.vydání podle stavu k 1. 10. 2019. Jiří Jelínek a kolektiv. 1.200 K ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY