Umění 19. Století

Interdrought2020.com Umění 19. Století Image
Umění 19. Století je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Nicole Tuffelliová. Přečtěte si s námi knihu Umění 19. Století na interdrought2020.com
Ve druhé polovině 19. století vyvolala průmyslová a vědecká revoluce převrat ve způsobu myšlení. V důsledku toho prošlo v té době vývojem rovněž umělecké vnímání. Okouzlení dějinami, jímž bylo poznamenáno akademické umění a měšťácký vkus, ustoupilo před konfrontací či přímo střetem mezi minulostí a přítomností, což je charakteristické pro modernu. Postupně v realismu, impresionismu, symbolismu či secesi, tak jak následují po sobě v tomto století, se do tvůrčích sporů zapojili největší umělci od Courbeta po Rodina, přes Maneta, Moneta, Gauguina nebo Van Gogha, nepočítaje Odilona Redona, Ensora nebo Klimta. Všichni se chtěli zbavit stylistických odkazů na minulost. Předně novými náměty čerpali ze sociální skutečnosti a „ohrnovali nos nad krásným akademismem“. Zmatek a znepokojení nacházely ozvěnu v symbolismu, nitro se stalo předmětem zkoumání, secese dychtila po vytvoření nového umění ve službě života. Umělci si přisoudili novou roli: „Nejsou již malíři historických námětů, portrétů, krajin nebo žánrových obrazů, ale svědky současného světa, ať jsou kdekoliv. Přijímají nový způsob malby: před dokonale vykreslenými postavami umění minulosti dávají přednost nedokončenému stylu, prchavým vjemům; práci v ateliéru nahrazují plenérem, malováním podle skutečnosti.“ Dílo, formulované a vymezené spíše tematicky než chronologicky – moderna, krajinářství, symbolismus, eklektismus, secese –, svědčí o této hluboké proměně umění, která otevírá ve 20. století cestu fauvismu a kubismu.Nicole Tuffelliová, absolventka l’École du Louvre, oboru dějiny umění. Pracovala v kulturním odboru muzea Louvre (oddělení pro vzdělávání) a na ministerstvu kultury jako tajemnice nákupní komise pro výtvarné umění Národního fondu současného umění.

NÁZEV SOUBORU: Umění 19. Století.pdf

AUTOR: Nicole Tuffelliová

ISBN: 8071853135

VELIKOST SOUBORU: 1,84 MB

STÁHNOUT ČÍST

"Generace českého Národního divadla", klasik českého umění 19. století Mikoláš Aleš Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou, olej na plátně , 10 × 8,5 m, 1895

Oldřich Ševčík, Architektura - historie - umění. Kulturně-civilizační vývoj v Evropě od antiky do počátku 19. století, Praha 2007. Vojtěch Volavka, České malířství a sochařství 19. století, Praha 1968. Radim Vondráček (ed.), Biedermeier. Umění a kultura v českých zemích 1814-1848, Praha 2008.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY