Operační zesilovače

Interdrought2020.com Operační zesilovače Image
Hledáte knihu Operační zesilovače? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2005 a autorem je Jiří Dostál? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Druhé, přepracované vydání základní knihy z oboru konstrukce a použití operačních zesilovačů. První část knihy poskytuje podrobné informace o vnitřní stavbě operačních zesilovačů a o fyzikálním pozadí jejich parametrů, doprovázené příklady úspěšných konstrukcí. Druhá část knihy přináší unifikovanou, prakticky orientovanou teorii obvodů s operačními zesilovači a přehledně rozebírá chování operačních obvodů ze všech relevantních hledisek: z hlediska statických a dynamických chyb ve frekvenční a v časové oblasti a z hlediska vstupní a výstupní impedance, ofsetu, šumu a zpětnovazební stability. Závěrečná část je věnována osvědčeným praktikám při návrhu, oživování a vyhledávání závad realizovaných konstrukcí. Doplňky informují o operačním zesilovači s proudovou zpětnou vazbou a o konstrukčních zásadách, respektujících vliv vnějšího elektromagnetického rušení (EMC). Stručný obsahZákladní pojmy Parametry operačního zesilovače Vlastnosti operačního zesilovače Ideální operační obvod Analýza reálného operačního obvodu Statické a dynamické chyby Dynamické chyby v časové oblasti Vstupní a výstupní impedance Ofset Šum Stabilita Dobré laboratorní praktiky Souhrnné tabulky Operační zesilovač s proudovou zpětnou vazbou Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Rejstřík

NÁZEV SOUBORU: Operační zesilovače.pdf

AUTOR: Jiří Dostál

ISBN: 8073000490

VELIKOST SOUBORU: 8,58 MB

STÁHNOUT ČÍST

Operační zesilovače jsou zesilovače určené pro zapojení se zápornou zpětnou vazbou. Vlastnosti obvodu s operačním zesilovačem mají být dané pouze charakterem zpětné vazby a nemají být ovlivněny vlastnostmi samotného operačního zesilovače.

1. Invertující zapojení Odvození rovnice pro celkové nap ěťové zesílení invertujícího zapojení s OZ: I1 +I2 =I0 vstup ideálního OZ má nekone čný odpor, neodebírá tedy žádný proud (I 0 = 0A). I1 +I2 =0 1 1 1 R U I =, Rzp U I 2 2 = 2 0 1 1 + = Rzp U

SOUVISEJÍCÍ KNIHY