Prvouka pre druhákov (metodické komentáre)

Interdrought2020.com Prvouka pre druhákov (metodické komentáre) Image
Prvouka pre druhákov (metodické komentáre) je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Oľga Kováčiková. Přečtěte si s námi knihu Prvouka pre druhákov (metodické komentáre) na interdrought2020.com
Metodické komentáre k Prvouke pre druhákov vysvetľujú autorskú koncepciu vyučovania prvouky použitú v pracovnej učebnici. Vysvetľujú didaktické postupy a ciele pracovnej učebnice Prvouka pre druhákov.Obsahujú podrobne spracované komentáre k jednotlivým úlohám v pracovnej učebnici Prvouka pre druhákov.Súčasťou Metodických komentárov k Prvouke pre druhákov sú aj návrhy riešení a postupov pri vypracovávaní jednotlivých úloh.Poskytujú rôzne námety na ďalšie aktivity na vyučovaní.Na stránkach metodických komentárov sa nachádzajú aj návrhy na prácu s jednotlivými úlohami pri vytváraní žiackeho portfólia.Obsahujú návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán.

NÁZEV SOUBORU: Prvouka pre druhákov (metodické komentáre).pdf

AUTOR: Oľga Kováčiková

ISBN: 9788081461354

VELIKOST SOUBORU: 3,38 MB

STÁHNOUT ČÍST

Metodické komentáre k Prvouke pre druhákov vysvetľujú autorskú koncepciu vyučovania prvouky použitú v pracovnej učebnici. Vysvetľujú didaktické postupy a ciele pracovnej učebnice Prvouka pre druhákov. Obsahujú podrobne spracované komentáre k jednotlivým úlohám v pracovnej učebnici Prvouka pre druhákov.

Metodické komentáre k Prvouke pre druhákov vysvetľujú autorskú koncepciu vyučovania prvouky použitú v pracovnej učebnici. Vysvetľujú didaktické postupy a ciele pracovnej učebnice Prvouka pre druhákov. Obsahujú podrobne spracované komentáre k jednotlivým úlohám v pracovnej učebnici Prvouka pre druhákov.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY