Stěhování národů

Interdrought2020.com Stěhování národů Image
Hledáte knihu Stěhování národů? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2013 a autorem je Jarmila Bednaříková? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Autorka, působící na katedře historie Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, předkládá v této populárněvědné knížce vlastně první původní pokus naší historiografie o výklad onoho dramatického období evropských dějin na rozhraní starověku a novověku. Autorka vychází nejen z odborné literatury, ale především z vlastních výzkumů, takže v mnohém přináší i nové skutečnosti a osobité pohledy na toto období, kdy mezi jiným přišli do české kotliny i naši slovanští předkové.3. vydání.

NÁZEV SOUBORU: Stěhování národů.pdf

AUTOR: Jarmila Bednaříková

ISBN: 9788074293054

VELIKOST SOUBORU: 5,26 MB

STÁHNOUT ČÍST

Bezprostřední příčinou pro počátek procesu stěhování národů se stal přesun středoasijského kmene Hunů, kteří se kolem roku 375 přemístili do oblasti severního Černomoří a do roku 395 vyplenili Balkán. V této oblasti však narazili na kmen Gótů (Ostrogóti, Vizigóti), kteří se stáhli směrem na Balkánský poloostrov a do Karpatské kotliny a rozhýbali tím ...

Hunové výrazně zasáhli do stěhování národů, což byl faktor, který přispěl ke kolapsu západořímské říše. Vzpomínka na Huny také žije v různých životech křesťanských svatých , kde Hunové hrají roli antagonistů, stejně jako v germánských hrdinských legendách, kde jsou Hunové různí antagonisté nebo spojenci ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY