Jaroslav Benda 1882–1970

Interdrought2020.com Jaroslav Benda 1882–1970 Image
Hledáte knihu Jaroslav Benda 1882–1970? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2019 a autorem je Petra Dočekalová? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Tato publikace představuje Jaroslava Bendu jako typografa. Vzhledem k jeho celoživotnímu zájmu o knihy a písmo je jeho dílo zpracováno z pohledu písmařského. Jedná se o jediný úsek, který Bendu provázel ve všech etapách a odvětvích jeho tvořivé činnosti a dosud nebyl zpracován. Hlavní část knihy tedy tvoří rozbor Bendových děl, na nichž se typografie objevuje. Zbylé široké spektrum Bendovy práce, která tak úzce nesouvisí s typografií, je v knize zařazeno do delší úvodní kapitoly, prezentující příklady za ostatní. Klíčem k sestavení možného přehledu díla pro nás byly Bendovy paměti Léta s Umělci (1969) a O letech práce a přátelství (1962), z nichž jsme se pokusili převést řadu Bendových citací nejpřesněji popisujících okolnosti vzniku i následný osud jeho návrhů a děl.

NÁZEV SOUBORU: Jaroslav Benda 1882–1970.pdf

AUTOR: Petra Dočekalová

ISBN: 9788087989159

VELIKOST SOUBORU: 7,71 MB

STÁHNOUT ČÍST

Jaroslav Benda (1882-1970). Typograf a knižní grafik Jaroslav Benda (1882-1970). Typograph and Book Illustrator. Anotace: Diplomová práce pojednává o životním díle Jaroslava Bendy, zejména o knižní grafice a typografii. Pozornost je věnována spolupráci s předními českými nakladateli a titulům, které nejlépe ilustrují ...

Lucie Hodická, Jaroslav Benda (1882-1970). Typograf a knižní grafik, diplomová práce, FF MUNI Brno 2013 on-line; DOČEKALOVÁ, Petra. Benda a písmo. Praha: Vysoká škola uměleckoprů­myslová v Praze, 2013. 19 s. Rumjana Dačevová a kol., Karáskova galerie, Památník národního písemnictví Praha 2012, s. 88, ISBN 978-80-87376-01-

SOUVISEJÍCÍ KNIHY