Matýskova matematika pro 5. ročník, 1. díl

Interdrought2020.com Matýskova matematika pro 5. ročník, 1. díl Image
Trávit čas knihou Matýskova matematika pro 5. ročník, 1. díl! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Matýskova matematika pro 5. ročník, 1. díl a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
V 1. dílu učebnice je nejprve systematicky zopakováno dříve probírané učivo, na ně plynule navazuje učivo, které je nové nebo lehce rozšiřuje dříve probranou látku. Zvláštní důraz se klade na logické myšlení a systematičnost. Jak již bylo zmíněno, novinkou v učebnicích je zařazení obtížnějších logických úloh, jež jsou vždy řádně vysvětleny, jsou zde zařazeny i příklady na jejich procvičení. Novou látku tvoří zejména dělení dvojcifernými čísly a seznámení s desetinnými čísly.NNS535

NÁZEV SOUBORU: Matýskova matematika pro 5. ročník, 1. díl.pdf

AUTOR: Novák

ISBN: 9788072898562

VELIKOST SOUBORU: 1,59 MB

STÁHNOUT ČÍST

Matýskova matematika pro 5. ročník se podobně jako v případě 4. ročníku skládá ze tří učebnic a tří pracovních sešitů. K jednotlivým učebnicím a pracovním sešitům jsou vytvářeny i multimediální interaktivní učebnice (MIUč+), včetně žákovských licencí tak, aby žáci v případě zájmu mohli probíranou látku procvičovat zábavnou interaktivní formou i ...

Vítáme Vás na výukovém portálu Matýskova matematika.. Naleznete zde výuková videa, která Vás provedou výukou matematiky od 1. do 5. ročníku základní školy.Stačí si vybrat díl Matýskovy matematiky a můžete si přehrát výuková videa vytvořená k jednotlivým stranám.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY