Měli odvahu žít

Interdrought2020.com Měli odvahu žít Image
Trávit čas knihou Měli odvahu žít! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Měli odvahu žít a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Kniha vycházející pod názvem Měli odvahu žít je výsledkem téměř třicetiletého vědeckého úsilí, se kterým se autorka PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D. věnovala získávání primárních pramenů k problematice odboje na politickém okrese Uherský Brod v letech 1939 až 1945. Téma za dobu uplynulých 70 let v komplexnosti nezpracované je rozděleno podle časového sledu do 6 kapitol a svým rozsahem dosahuje téměř 800 stran. Vedle archivních materiálů kniha vychází i z ústních výpovědí více než 140 osob a svým obsahem je plně začleněna do celoprotektorátního dění. Doplněna je tabulkami a více než 520 fotografiemi.

NÁZEV SOUBORU: Měli odvahu žít.pdf

AUTOR: Miroslava Poláková

ISBN: 97880200283227

VELIKOST SOUBORU: 10,55 MB

STÁHNOUT ČÍST

Kniha vycházející pod názvem Měli odvahu žít je výsledkem téměř třicetiletého vědeckého úsilí, se kterým se autorka PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D. věnovala získávání primárních pramenů k problematice odboje na politickém okrese Uherský Brod v letech 1939 až 1945.

Studie historičky Miroslavy Polákové "Měli odvahu žít", vydaná v loňském roce, také střízlivě a věcně popisuje spolupráci levicově orientovaných partyzánů s paravýsadky z Velké Británie nebo Sovětského svazu. "Těm klukům to bylo jedno, nerozlišovali to. Důležité bylo pro ně jedno: porazit nacisty," říká autorka.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY