Děložní myomy

Interdrought2020.com Děložní myomy Image
Hledáte knihu Děložní myomy? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2009 a autorem je Zdeněk Holub? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Děložní myomy představují významný zdravotní a ekonomický problém pro mnoho žen v souvislosti s vysokou a stoupající frekvencí tohoto onemocnění v populaci. Monografie představuje ucelený pohled na tuto problematiku a uvádí nové diagnostické a léčebné metody, které zásadně mění dosavadní zažitý algoritmus používaný v klinické praxi. Nové poznatky respektují přání pacientek postižených touto chorobou o zachování jejích reprodukčních schopností a zejména berou ohled na biologickou a duševní integritu těchto žen. Vzhledem k tomu, že onemocnění děložní myomatózou postihuje nejméně 30-40 % žen v reprodukčním věku, jde o problematiku z nejčastějších, kterou se zabývá každý gynekolog a která je spojena s vysokými ekonomickými náklady.Publikace je členěna do 4 základních částí: obecná část (epidemiologie, kauzalita, anatomie, histopatologie, zobrazovací metody, vztah k fertilitě), konzervativní a medikamentózní management, chirurgická léčba a radiologická léčba. V české literatuře toto téma není dosud v takové podobě a rozsahu zpracováno.

NÁZEV SOUBORU: Děložní myomy.pdf

AUTOR: Zdeněk Holub

ISBN: 9788024718545

VELIKOST SOUBORU: 1,19 MB

STÁHNOUT ČÍST

Myomy (leiomyom, angl. fibroid) jsou benigní, monoklonální nádory z hladkých svalových buněk, které vyrůstají ze stěny svaloviny nitrobřišních orgánů.V gynekologii hovoříme o děložním myomu (útvar vyrůstá z myometria), v zažívacím traktu se jedná o myom z hladké svaloviny stěny GIT.. Nejčastěji se s myomem setkáváme v gynekologii - děložní myom.

Děložní myomy. Děložní myom je u žen nejčastějším pánevním nádorem - vyskytuje se zhruba u 20-50 % žen ve věku mezi 35-45 let. Dobrou zprávou pak je fakt, že po přechodu většinou zaniká (tzv. se vysuší).

SOUVISEJÍCÍ KNIHY