Evoluce člověka a antropologie recentních populací

Interdrought2020.com Evoluce člověka a antropologie recentních populací Image
Trávit čas knihou Evoluce člověka a antropologie recentních populací! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Evoluce člověka a antropologie recentních populací a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Sborník z pracovního setkání panelu biomedicínských oborů 21. světového kongresu Československé společnosti pro vědy a umění konaného 24.-30. června 2002 v Plzni. Ve sborníku jsou shrnuty a rozšířeny atropologicky zaměřené příspěvky, které tématicky pokrývají výzkumy počátků homininů a evoluce člověka, vývoj lidských populací v holocénu, paleopatologii, biologický vývoj některých lidských charakteristik a témata z historie antropologie.

NÁZEV SOUBORU: Evoluce člověka a antropologie recentních populací.pdf

AUTOR: Patrik Galeta

ISBN: 8086473341

VELIKOST SOUBORU: 4,26 MB

STÁHNOUT ČÍST

Porovnání barvy kůže obyvatel různých zeměpisných šířek a také primátů ukazuje, že za posledních 6 milionů let, došlo k několika hlavním změnám v barvě kůže. Tedy v průběhu lidské evoluce. Většina kůže recentních lidoopů je nepigmentovaná, kromě oblastí bez srsti, které jsou vystaveny slunci.

Pokud určitý prostor obvývá více druhů (populací), vždy se mezi nimi vyvine určitý vztah - buď pozitivní, neutrální nebo negativní. Existuje několik různých typů vzájemného ovlivňování organismů, ale rozmanitost přírody nevylučuje existenci nebo vznik jiných, nám dosud neznámých. . Výčet vztahů je uveden níže.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY